Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • identitet

  Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt. .

 • identitet

  Identitet brukes ofte i samme betydning som likhet. Mer spesielt sies en ligning å være en identitet hvis den er automatisk riktig for alle verdier av de variable som forekommer i den. For eksempel er ligningen x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 en identitet. Identitet brukes også innen gruppeteori og for matriser da identiteten er et spesielt element, ofte skrevet 1, som har den egenskapen at A·1=1·A=A.

  Fra wikipedia

 • Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk.

 • Identitet

  Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.