Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Tro er identitet

  Hvorfor skal vi finansiere trossamfunn dersom disse er løst fra båndene til verdslig styre og stell? Jeg mener svaret på dette er åpenbart: Tro er en del av vår identitet. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der alt er rasjonelt forklart, og der intet etterlates til undring, det uforklarte og søking etter svar som det er vanskelig å finne grunnlag for i vitenskap, utredninger - eller for den saks skyld i stortingsmeldinger.

  Fra SNL

 • identitet

  I psykologien er identitet en opplevelse av sine egne egenskaper og likheter med og forskjeller fra andre mennesker. Det grunnleggende identitetsspørsmålet er «Hvem er jeg og hva er min plass i verden?» I utviklingspsykologien er hovedspørsmålet når identiteten dannes og hvordan det skjer..

 • identitet

  A og B sies å være identiske bare hvis de er like i alle henseender. Det er tilfelle hvis A og B er to betegnelser på en og samme gjenstand eller ting.Ifølge Gottfried Leibniz foreligger dette hvis de to betegnelsene kan erstatte hverandre i alle meningsfulle setninger uten at setningenes sannhetsverdi endres (salva veritate-prinsippet).Et annet prinsipp oppstilt av Leibniz (identitas indiscernibilium, identitet mellom ting som erkjennelsesmessig ikke kan skilles fra hverandre) sier at det ikke finnes to numerisk forskjellige ting i verden som ligner fullstendig på hverandre, det vil si er identiske.I logikk betegnes identitetsrelasjonen med tegnet =.Genetisk identitet foreligger mellom to tilstander i et og samme individs livshistorie: En person er identisk med seg selv (er samme person) som barn og som voksen, til tross for at den voksne har mange egenskaper som barnet ikke har, og omvendt.Identitet er også et begrep innen psykologi og samfunnsvitenskap og i matematikk..

  Fra wikipedia

 • Identitet

  Identitet (fra middelalderlatin identitas, avledet av latin idem, «det samme») betyr grunnleggende sett «likhet» eller «det samme som».

 • Identitet og demokrati

  Identitet og demokrati (ID) er en politisk gruppe i Europaparlamentet etablert i 2019.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.