Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • identitet

  I psykologien er identitet en fornemmelse av hvem man er og hvilke større og mindre grupper man er en del av. Identitet innebærer at individer har en opplevelse av sine egne egenskaper og likheter med og forskjeller fra andre mennesker. Det grunnleggende identitetsspørsmålet er «Hvem er jeg og hva er min plass i verden?» Det finnes flere former for identitet.

 • identitet

  A og B sies å være identiske bare hvis de er like i alle henseender. Det er tilfelle hvis A og B er to betegnelser på en og samme gjenstand eller ting.Ifølge Gottfried Leibniz foreligger dette hvis de to betegnelsene kan erstatte hverandre i alle meningsfulle setninger uten at setningenes sannhetsverdi endres (salva veritate-prinsippet).Et annet prinsipp oppstilt av Leibniz (identitas indiscernibilium, identitet mellom ting som erkjennelsesmessig ikke kan skilles fra hverandre) sier at det ikke finnes to numerisk forskjellige ting i verden som ligner fullstendig på hverandre, det vil si er identiske.I logikk betegnes identitetsrelasjonen med tegnet =.Genetisk identitet foreligger mellom to tilstander i et og samme individs livshistorie: En person er identisk med seg selv (er samme person) som barn og som voksen, til tross for at den voksne har mange egenskaper som barnet ikke har, og omvendt.Identitet er også et begrep innen psykologi og samfunnsvitenskap og i matematikk..

  Fra wikipedia

 • Greens identitet

  Greens identitet kommer i flere utgaver og er teorem i vektoranalyse som forbinder volumintegral over et lukket område med integralet over den flaten som omslutter volumet.

 • Identitet

  Identitet (fra middelalderlatin identitas, avledet av latin idem, «det samme») betyr grunnleggende sett «likhet» eller «det samme som».

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.