Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Greens identitet

  Greens identitet kommer i flere utgaver og er teorem i vektoranalyse som forbinder volumintegral over et lukket område med integralet over den flaten som omslutter volumet.

 • Identitet

  Identitet (fra middelalderlatin identitas, avledet av latin idem, «det samme») betyr grunnleggende sett «likhet» eller «det samme som».

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.