Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Tro er identitet

  Hvorfor skal vi finansiere trossamfunn dersom disse er løst fra båndene til verdslig styre og stell? Jeg mener svaret på dette er åpenbart: Tro er en del av vår identitet. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der alt er rasjonelt forklart, og der intet etterlates til undring, det uforklarte og søking etter svar som det er vanskelig å finne grunnlag for i vitenskap, utredninger - eller for den saks skyld i stortingsmeldinger.

  Fra SNL

 • identitet

  Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt. .

 • identitet

  A og B sies å være identiske bare hvis de er like i alle henseender. Det er tilfelle hvis A og B er to betegnelser på en og samme gjenstand eller ting. Ifølge Gottfried Leibniz foreligger dette hvis de to betegnelsene kan erstatte hverandre i alle meningsfulle setninger uten at setningenes sannhetsverdi endres (salva veritate-prinsippet). Et annet prinsipp oppstilt av Leibniz (identitas indiscernibilium, identitet mellom ting som erkjennelsesmessig ikke kan skilles fra hverandre) sier at det ikke finnes to numerisk forskjellige ting i verden som ligner fullstendig på hverandre, det vil si er identiske.

  Fra wikipedia

 • Identitet

  Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 • Maskorama (sesong 3)

  Den tredje sesongen av Maskorama hadde premiere på NRK 1 15.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.