Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Plakat

 • Bilde: Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

  Familiegruppe ukjent identitet

 • Bilde: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  Løype! På sporet av en identitet

 • Bilde: Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

  Mann

  Fra SNL

 • identitet

  Identitet, personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt.I psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Usikker selvidentitet forekommer hyppig ved alvorlige personlighetsforstyrrelser.

 • identitet

  Identitet brukes ofte i samme betydning som likhet. Mer spesielt sies en ligning å være en identitet hvis den er automatisk riktig for alle verdier av de variable som forekommer i den. For eksempel er ligningen x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 en identitet.Identitet brukes også innen gruppeteori og for matriser da identiteten er et spesielt element, ofte skrevet 1, som har den egenskapen at A·1=1·A=A.Identitet er også et begrep innen psykologi og samfunnsvitenskap og innen filosofi..

  Fra wikipedia

 • Identitet

  Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 • Identitetsforvaltning

  Identitetsforvaltning er håndtering av opplysninger om hvem og hva en person er.

 • Nasjonalt ID-senter

  Nasjonalt ID-senter er et norsk statlig ekspertorgan underlagt Politidirektoratet som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsforvaltningen.