Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • identitet

  Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt. .

 • identitet

  Identitet brukes ofte i samme betydning som likhet. Mer spesielt sies en ligning å være en identitet hvis den er automatisk riktig for alle verdier av de variable som forekommer i den. For eksempel er ligningen x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 en identitet. Identitet brukes også innen gruppeteori og for matriser da identiteten er et spesielt element, ofte skrevet 1, som har den egenskapen at A·1=1·A=A.

  Fra wikipedia

 • Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk.

 • Identitet

  Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 • Maskorama

  Maskorama er den norske versjonen av det internasjonale konseptet The Masked Singer, som er basert på det koreanske konseptet King of Mask Singer (koreansk: 미스터리 음악쇼 복면가왕; Miseuteori Eumaksyo Bongmyeon-gawang).Konseptet går ut på at et «detektivpanel», bestående av kjendiser, sammen med publikum skal gjette hvilke kjendiser som har ikledd seg spektakulære kostymer og masker og framfører et musikalsk nummer av høy kvalitet.