Identitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Tro er identitet

  Hvorfor skal vi finansiere trossamfunn dersom disse er løst fra båndene til verdslig styre og stell? Jeg mener svaret på dette er åpenbart: Tro er en del av vår identitet. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der alt er rasjonelt forklart, og der intet etterlates til undring, det uforklarte og søking etter svar som det er vanskelig å finne grunnlag for i vitenskap, utredninger - eller for den saks skyld i stortingsmeldinger.

  Fra SNL

 • identitet

  Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt. .

 • identitet

  Identitet brukes ofte i samme betydning som likhet. Mer spesielt sies en ligning å være en identitet hvis den er automatisk riktig for alle verdier av de variable som forekommer i den. For eksempel er ligningen x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 en identitet. Identitet brukes også innen gruppeteori og for matriser da identiteten er et spesielt element, ofte skrevet 1, som har den egenskapen at A·1=1·A=A.

  Fra wikipedia

 • Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk.

 • Identitet

  Identitet av latin idem, «det samme», refererer til aspekter ved en person (eller fenomen) som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid.

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge.