Ingunn Yssen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla er en norsk politiker for Arbeiderpartiet og som var leder av Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007. Da Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-leder våren 2001, så mange det som den reneste kulturrevolusjon. Ikke bare var hun den første kvinne som nådde helt til topps i det mannsdominerte hierarkiet; hun var også den første akademiker i LOs sjefsstol, hun var radikal og kom fra et forbund i offentlig sektor.

  Fra wikipedia

 • Ingunn Yssen

  Ingunn Yssen (født 1961) er en norsk embetsperson og politisk rådgiver.

 • Kjetil Try

  Kjetil Dyrendahl Try (født 1959) er en norsk tekstforfatter og krimforfatter.

 • Manglerud

  Manglerud er en drabantby i bydelen Østensjø sørøst i Oslo.

Mer om Ingunn Yssen fra Vox Publicas arkiv

 • Varslervern — en medlemsfordel for fagorganiserte?

  LO framstiller seg som garantist for varslervern. Men det er langt unna sannheten....

 • Når fagbevegelsen svikter egne varslere

  Organisasjonsarbeider Jarle Kirketeig i Fellesforbundet er sagt opp fra stillingen i lokalavdelingen etter at han sa ifra om langvarig trakassering på jobben. Hans skjebne skal nå avgjøres gjennom votering i årsmøtet. Er dette fagbevegelsen verdig? ...

 • Når leger lar seg bruke

  Mitt utgangspunkt er fastlegens og den menige avislesers. Jeg tar ordet fordi jeg skammer meg på vegne av min profesjon i denne saken og ønsker å bruke anledningen til å bidra til større bevissthet omkring roller og mandat, også for oss leger....