Ingunn Yssen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla, norsk politiker for Arbeiderpartiet og fagforeningsleder; utdannet cand.polit. Hun var leder av Landsorganisasjonen (LO) fra 2001 til 2007.Valla var kontorsjef ved Norges almenvitenskapelige forskningsråd (NAVF) i 1981–1987 og utreder i Statstjenestemannskartellet i 1987–1990. Hun var politisk rådgiver ved Statsministerens kontor i 1990–1992, statssekretær samme sted i 1992–1994 og justisminister fra februar–oktober 1997.

  Fra wikipedia

 • Gerd-Liv Valla

  Gerd-Liv Valla (født 25.

 • Ingunn

  Ingunn er et kvinnenavn med opprinnelse i norrøne ing, «forfar, leder», og unna, «å elske», eller unnr, «bølge».

 • Ingunn Yssen

  Ingunn Yssen (født 1961) er en norsk embedsperson og politisk rådgiver.

Mer om Ingunn Yssen fra Vox Publicas arkiv

 • Varslervern — en medlemsfordel for fagorganiserte?

  LO framstiller seg som garantist for varslervern. Men det er langt unna sannheten....

 • Når fagbevegelsen svikter egne varslere

  Organisasjonsarbeider Jarle Kirketeig i Fellesforbundet er sagt opp fra stillingen i lokalavdelingen etter at han sa ifra om langvarig trakassering på jobben. Hans skjebne skal nå avgjøres gjennom votering i årsmøtet. Er dette fagbevegelsen verdig? ...

 • Når leger lar seg bruke

  Mitt utgangspunkt er fastlegens og den menige avislesers. Jeg tar ordet fordi jeg skammer meg på vegne av min profesjon i denne saken og ønsker å bruke anledningen til å bidra til større bevissthet omkring roller og mandat, også for oss leger....