Kartdata

Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • WMS

  WMS er en internasjonal standard for utveksling av elektroniske kart over internett, utarbeidet av Open Geospatial Consortium. Ved hjelp av WMS kan en bruker bygge opp et kartbilde i egen nettleser ved å hente data fra en eller flere tilbydere av kartdata. De fleste nettsider med kartinnsyn baserer seg på WMS-teknologien. Overføringen skjer ved at brukeren (klienten) kaller opp en WMS-tjener.

 • Eiendomsregisteret

  Eiendomsregisteret ble tidligere iblant brukt synonymt med grunnboken. Det er et landsomfattende elektronisk register over alle faste eiendommer, i drift fra 1. januar 1995. Eiendomsregisteret viser data fra to statlige registre som sorterer under Statens kartverk; Grunnboken og Matrikkelen (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret med Eiendomskart) samt Nasjonale kartdata.

  Fra wikipedia

 • GIS

  GIS er også forkortelse for Generalinspektøren for Sjøforsvaret.

 • Geonorge

  Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge.

 • Statens kartverk

  Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014).

Mer om Kartdata fra Vox Publicas arkiv