Kartdata

Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Matrikkelen

  Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen er det norske eiendomsregisterets objektregister. Grunnboka er eiendomsregisterets rettighetsregister..

 • WMS

  WMS er en internasjonal standard for utveksling av elektroniske kart over internett, utarbeidet av Open Geospatial Consortium (OGC). Ved hjelp av WMS kan en bruker bygge opp et kartbilde i egen nettleser ved å hente data fra en eller flere tilbydere av kartdata. De fleste nettsider med kartinnsyn baserer seg på WMS-teknologien. Overføringen skjer ved at brukeren (klienten) kaller opp en WMS-tjener.

  Fra wikipedia

 • Geografisk informasjonssystem

  Et geografisk informasjonssystem (GIS) er et digitalt databasesystem for behandling av plassbestemt informasjon i et anvendelig format.

 • Geonorge

  Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon i Norge.

 • Statens kartverk

  Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er et norsk statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014).

Mer om Kartdata fra Vox Publicas arkiv