Kristelig Folkeparti

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Take courage

  I take courage - sa den berømte britiske parlamentarikeren William Wilberforce. I take courage - jeg fatter mot - og han fortsatte:

  Fra SNL

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn. Partiet gjorde sitt beste valg noensinne i 1997, da det fikk 13,7 prosent av stemmene og 25 mandater på Stortinget. Dessuten fikk KrF regjeringsmakt og Kjell Magne Bondevik som statsminister.

 • Høyre

  Høyre er et norsk konservativt politisk parti. Partiet ble stiftet i 1884 og er Norges nest eldste parti. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963, Kåre Willoch i 1983–1986, Jan P.

  Fra wikipedia

 • Det europeiske folkeparti

  Det europeiske folkeparti (EPP) er et kristendemokratisk, konservativt politisk partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa med samme grunnsyn.

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge.

 • Stortingsvalget 2021

  Stortingsvalget 2021 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført 13.