Kristelig Folkeparti

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge som ble stiftet i 1933. Kristelig Folkeparti regnes som et ikke-sosialistisk sentrumsparti, bygd på et kristent verdisyn.Olaug Bollestad har vært partileder siden 2021 og etterfulgte Kjell Ingolf Ropstad. Dag-Inge Ulstein er 1. nestleder. Ida Lindtveit Røse ble valgt til 2.

 • statsministre i Norge

  Statsministre i Norge er alle som har vært norsk regjeringssjef fra 1814 og til i dag. Fra 1814 til 1873 hadde regjeringssjefen tittelen «regjeringens formann», mens tittelen statsminister ble tatt i bruk i fra 1873. I perioden 1814–1873 var statsministeren sjefen for den norske statsrådsavdelingen i Stockholm, mens regjeringen hadde sete i Norge.

  Fra wikipedia

 • Det europeiske folkeparti

  Det europeiske folkeparti (EPP) er et kristendemokratisk, konservativt politisk partisamarbeid mellom nasjonale partier i Europa med samme grunnsyn.

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti (KrF) er et kristendemokratisk politisk parti i Norge.

 • Stortingsvalget 2021

  Stortingsvalget 2021 var et parlamentsvalg i Norge som ble gjennomført 13.