Kunnskapsallmenningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkebibliotek

  Et folkebibliotek er et bibliotek etablert for allmennheten, og som er finansiert av offentlige midler. Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek.Mens folkebibliotekene befinner seg på kommunalt nivå, så finnes det på regionalt nivå fylkesbibliotek, og på nasjonalt nivå – Nasjonalbiblioteket.I 2014 var det totalt 686 folkebibliotekavdelinger i Norge, og de hadde til sammen 17,1 millioner bøker i samlingene sine.

 • bibliotek

  Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

  Fra wikipedia

 • Et kunnskapsbasert Norge

  Et kunnskapsbasert Norge er et forskningsprosjekt som gjennomføres på Handelshøyskolen BI i regi av BI-professor Torger Reve.

 • Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

  Sogn og Fjordande fylkesbibliotek er en egen institusjon under Sogn og Fjordane fylkeskommune, lokalisert i Førde sammen med bl.a.

Mer om Kunnskapsallmenningen fra Vox Publicas arkiv