Kunnskapsallmenningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkebibliotek

  Et folkebibliotek er et bibliotek etablert for allmennheten, og som er finansiert av offentlige midler. Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. I 2014 var det totalt 686 folkebibliotekavdelinger i Norge, og de hadde til sammen 17,1 millioner bøker i samlingene sine. I tillegg hadde de 2,7 millioner andre medier, som musikkinnspillinger, lydbøker, film og annet.

 • bibliotek

  Bibliotek, betegnelse både for bygning eller lokale hvor bøker og andre dokumenttyper oppbevares, og for selve samlingen. Bibliotek kan også betegne bokserie eller bibliografi.Et bibliotek kan i tillegg til trykksaker inneholde mikrofilm, film, videogram, fotografi, lydopptak m.m. Et biblioteks tradisjonelle funksjon har vært å oppbevare publikasjoner og ordne samlingene slik at de er tilgjengelige for brukere.

  Fra wikipedia

 • Et kunnskapsbasert Norge

  Et kunnskapsbasert Norge er et forskningsprosjekt som gjennomføres på Handelshøyskolen BI i regi av BI-professor Torger Reve.

 • Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

  Sogn og Fjordande fylkesbibliotek er en egen institusjon under Sogn og Fjordane fylkeskommune, lokalisert i Førde sammen med bl.a.

Mer om Kunnskapsallmenningen fra Vox Publicas arkiv