FORFATTER

Francis Sejersted

Professor i historie. Forfatter av en rekke historiske verk. Var leder for Den Norske Nobelkomite og styreleder i Fritt Ord. Sejersted døde 25. august 2015, 79 år gammel.

http://samfunnsforskning.no/nor/Ansatte/Tilknyttede-forskere/Francis-Sejersted


1 bidrag