Lokalradio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • lokalradio

  Lokalradio er radioutsendelse til et lokalt avgrenset område, for eksempel en kommune. Betegnelsen blir spesielt brukt i Sverige, Danmark og Norge om radiostasjoner som blir drevet av organisasjoner eller uavhengige aksjeselskap.I Norge startet de første nærradioforsøkene i 1982 på åtte steder. I 1984 ble forsøksvirksomheten kraftig utvidet. Det var i første rekke organisasjoner og uavhengige redaksjonsgrupper som fikk konsesjon, etter hvert slapp også aviser og politiske partier til.

 • medier i El Salvador

  De klart største massemediene i El Salvador målt i antall brukere såvel som i forretningsverdi er landets TV- og radiostasjoner. Med hensyn til innflytelse i samfunnsdebatten er de gamle papiravisenes nettutgaver de viktigste, samtidig som en rekke nye nettaviser er kommet til. Halvparten av landets befolkning er tilknyttet Internett, og sosiale media benyttes av omtrent 80 prosent av innbyggerne..

  Fra wikipedia

 • FM-båndet

  FM-båndet er et kringkastingsbånd på VHF-området og strekker seg fra 87,5 til 108 MHz.

 • Liste over norske kringkastingskanaler

 • Lokalradio

  Lokalradio, tidligere kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.