Lokalradio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • Radio og fjernsyn i Storbritannia

  Radio og fjernsyn i Storbritannia domineres av British Broadcasting Corporation (BBC), men det finnes også en rekke kommersielle fjernsyns- og radiokanaler.Storbritannia har på flere områder vært et foregangsland innen kringkasting. British Broadcasting Corporation (BBC), opprettet i 1927, har, som en offentlig, men uavhengig public service-organisasjon, vært modellen for blant annet Norsk Rikskringkasting (NRK).

 • Agderposten

  Agderposten, dagsavis i Arendal, grunnlagt 1874, utkommer mandag–lørdag. Aust-Agders største avis, med lokalkontorer i Tvedestrand og Grimstad. Ansvarlig redaktør: Morten Rød.Avisen utgis av Agderposten A/S, som også eier lokalavisene Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten og Vennesla Tidende og driver også lokalradio.Agderpostens opplagstall i 2015 var 18 710 for papiravisen og 18 307 for salg av digitale abonnementer og utgaver.

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge har vært en aktørstyrt prosess, ledet av NRK og andre radioaktører.

 • Janne Rønningen

  Janne Rønningen (født 25.

 • Lokalradio

  Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.