Lokalradio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • Radio og fjernsyn i Storbritannia

  Storbritannia har på flere områder vært et foregangsland innen kringkasting. BBC, opprettet i 1927, har, som en offentlig, men uavhengig public service-organisasjon, vært modellen for bl.a. Norsk Rikskringkasting. BBCs nyhetstjeneste har ry som en av verdens beste, og britisk fjernsynsdramatikk er kjent for sin høye kvalitet. Om BBCs virksomhet og historie, se British Broadcasting Corporation.Britisk kringkastingsvirksomhet utenom BBC reguleres av Radio Authority og Independent Television Commission (ITC), som ble opprettet i 1990/91 med utgangspunkt i den tidligere Independent Broadcasting Authority.

 • Agderposten

  Agderposten, dagsavis i Arendal, grunnlagt 1874, utkommer mandag–lørdag. Aust-Agders største avis, med lokalkontorer i Tvedestrand og Grimstad. Ansvarlig redaktør: Morten Rød.Avisen utgis av Agderposten A/S, som også eier lokalavisene Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten og Vennesla Tidende og driver også lokalradio.Agderpostens opplagstall i 2015 var 18 710 for papiravisen og 18 307 for salg av digitale abonnementer og utgaver.

  Fra wikipedia

 • DAB i Norge

  Innføringen av Digital Audio Broadcasting (DAB) i Norge har vært en aktørstyrt prosess styrt, ledet av NRK og andre radioaktører.

 • Liste over norske kringkastingskanaler

 • Lokalradio

  Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.