Lokalradio

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • medier i El Salvador

  De klart største massemediene i El Salvador målt i antall brukere såvel som i forretningsverdi er landets TV- og radiostasjoner. Med hensyn til innflytelse i samfunnsdebatten er de gamle papiravisenes nettutgaver de viktigste, samtidig som en rekke nye nettaviser er kommet til. Halvparten av landets befolkning er tilknyttet Internett, og sosiale media benyttes av omtrent 80 prosent av innbyggerne..

 • Norsk Lokalradioforbund

  Norsk Lokalradioforbund (NLR) er en medlemsorganisasjon som omfatter over 100 lokalradioer over hele landet. Den ble stiftet i 1986 som Norsk Nærradioforbund, men endret til det nåværende navnet i 1996. Lokalradioenes virksomhet kan føres tilbake til 1981, da det ble gitt midlertidig sendetillatelse, men uten anledning til kommersiell drift. Norsk Lokalradioforbund har hovedkontor i Kristiansand, og har blant annet som oppgave å være radioenes felles talerør overfor myndighetene.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske kringkastingskanaler

 • Lokalradio

  Lokalradio også kalt nærradio, er kringkasting av radioprogrammer innenfor et relativt begrenset geografisk område, typisk en by, kommune eller fylke.

 • Melbu

  Melbu er et tettsted i Hadsel kommune i Nordland fylke.