Medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Medievitenskap

    Fra SNL

  • medievitenskap

    Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i. Med de «moderne mediene» menes her medier som reproduseres og distribueres ved teknologisk hjelp. Det betyr at medievitenskapen først og fremst er studiet av medier fra og med trykketeknologiens innføring på 1500-tallet.

  • mediering

    Mediering er i medievitenskap kommunikasjon og samhandling ved hjelp av medieteknologi. Alt medieinnhold er mediert, uavhengig av om det formidles gjennom massemedier (for eksempel TV), en-til-en-medier (for eksempel telefon) eller sosiale medier (som Facebook eller Instagram). Felles for all mediert kommunikasjon er at innholdet eller budskapet må tilpasses det formatet og de rammene som produksjonsmåten i det aktuelle mediet setter og de forventningene brukerne har.

Mer om Medievitenskap fra Vox Publicas arkiv