Medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Medievitenskap

  Fra SNL

 • medievitenskap

  Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i. .

 • Svennik Høyer

  Svennik Høyer (1931–2017) var medieforsker ved Universitetet i Oslo. Han var en pioner i oppbyggingen av presseforskning og medievitenskap i Norge, Norden og i de baltiske stater. Allerede som student var Høyer involvert i planleggingen av Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo, i det han i 1954 deltok i en forprosjektgruppe som ledet opp mot etableringen i 1958.

  Fra wikipedia

 • Institutt for informasjons- og medievitenskap

  Institutt for informasjons- og medievitenskap er et av sju institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

 • Medievitenskap

  Medievitenskap er systematiske undersøkelser av massemediene, og omhandler hvilke effekter mediene har på individ og samfunn.

 • Medieviter

  En medieviter er en som har hovedfag, mastergrad eller doktorgrad i medievitenskap.