Medievitenskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Medievitenskap

  Fra SNL

 • medievitenskap

  Medievitenskap er det vitenskapelige studiet av de moderne mediene, de som regulerer og lager medietilbudet, tilbudet selv, de som bruker det og sammenhengene denne medierte kommunikasjonsprosessen skjer i. Med de «moderne mediene» menes her medier som reproduseres og distribueres ved teknologisk hjelp. Det betyr at medievitenskapen først og fremst er studiet av medier fra og med trykketeknologiens innføring på 1500-tallet.

 • Anita Werner

  Anita Birgitta Christina Werner, norsk medieforsker og professor ved Universitetet i Oslo. Werner var en sentral fagperson og leder i oppbygningen av presseforskningen og medievitenskapen i Norge. I sin egen forskning la hun særlig vekt på barn og unges bruk av massemedier. .

  Fra wikipedia

 • Medievitenskap

  Medievitenskap er systematiske undersøkelser av massemediene, og omhandler hvilke effekter mediene har på individ og samfunn.

 • Samantha Skogrand

  Samantha Kristina Skogrand (født 19.

 • Samfunnsvitenskap

  Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre.

Mer om Medievitenskap fra Vox Publicas arkiv