Troverdige politikere

Professor Anders Johansen om hva som skaper troverdige politikere i vår tid

For­tidens poli­tikere måtte være full­s­tendig grepet av sin egen sak: «Kun den som selv bren­ner, kan antenne andre». Dagens poli­tikere der­i­mot, må snakke til oss som om de gjør det over kjøkken­bor­det hjemme, hevder pro­fes­sor Anders Johansen. Men hva innebær­er egentlig dette, og hvor­dan har ide­alet for tro­verdi­ge poli­tikere foran­dret seg over tid?

I siste epsiode av pod­kas­ten Mediesam­funn kan du høre mer om dette. Pluss: Hva er det egentlig Knut Arild Harei­de sier, når han hevder at en slett ikke trenger retorikk-kurs for å snakke om Syr­ia-kon­flik­ten, men heller ekte engasjement?

Lytt til Mediesam­funn her:

capture_4

Mediesam­funn er en pod­kast om medieviten­skap og retorikk.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen