Troverdige politikere

Professor Anders Johansen om hva som skaper troverdige politikere i vår tid

For­ti­dens poli­ti­ke­re måt­te være full­sten­dig gre­pet av sin egen sak: «Kun den som selv bren­ner, kan anten­ne and­re». Dagens poli­ti­ke­re der­imot, må snak­ke til oss som om de gjør det over kjøk­ken­bor­det hjem­me, hev­der pro­fes­sor Anders Johan­sen. Men hva inne­bæ­rer egent­lig det­te, og hvor­dan har idea­let for tro­ver­di­ge poli­ti­ke­re for­and­ret seg over tid?

I sis­te epsiode av podkas­ten Medie­sam­funn kan du høre mer om det­te. Pluss: Hva er det egent­lig Knut Arild Harei­de sier, når han hev­der at en slett ikke tren­ger reto­rikk-kurs for å snak­ke om Syria-kon­flik­ten, men hel­ler ekte enga­sje­ment?

Lytt til Medie­sam­funn her:

capture_4

Medie­sam­funn er en podkast om medie­vi­ten­skap og reto­rikk.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen