Meningsdannelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ernst Alfred Cassirer

  Ernst Alfred Cassirer var en tysk-jødisk filosof. Cassirer utarbeidet det som kalles «de symbolske formers filosofi», hvor filosofien er ment som grunnlag for forståelse av meningsdannelse og ytringsformer som kunst, vitenskap og religion. Cassirer er imidlertid bedre kjent for eksemplene han gir for å belyse disse temaene, og han oppfattes gjerne som nykantianer og idehistoriker.

 • ytringsfrihet

  Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.

  Fra wikipedia

 • Kaospilotstudiet

  Kaospilotstudiet er et kurs som tilbys av forskjellige private skoler i Skandinavia og Nederland.

 • Norges Grunnlov § 100

  § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.

 • Thailand

  Kongeriket Thailand er et land i Sørøst-Asia.