Meningsdannelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Ernst Cassirer

    Ernst Cassirer var en tysk-jødisk filosof. Cassirer utarbeidet det som kalles «de symbolske formers filosofi», hvor filosofien er ment som grunnlag for forståelse av meningsdannelse og ytringsformer som kunst, vitenskap og religion. Cassirer er imidlertid bedre kjent for eksemplene han gir for å belyse disse temaene, og han oppfattes gjerne som nykantianer og idéhistoriker.

  • ytringsfrihet

    Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være.