Nasjonalbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er Norges fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier, også det som publiseres om Norge eller av nordmenn i utlandet. Nasjonalbibliotekets virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger innen alle medietyper.Aktiviteten inkluderer blant annet depotsamling for fjernlån og gjenbruk, arkivsamling, digitalisering av aviser, innsamling, bevaring og formidling av lyd- og bildemedier, restaurering og konservering, digitalisering og utvikling i tilknytning til digitalt bibliotek.Nasjonalbiblioteket har operative avdelinger både i Oslo og Mo i Rana, men er fra 2004 organisert mer etter funksjon enn etter geografiske avdelinger, blant annet som resultat av en ny strategiplan.Aslak Sira Myhre ble utnevnt til nasjonalbibliotekar av Kongen i statsråd 23.

 • Magnus Brostrup Landstad

  Magnus Brostrup Landstad var ein norsk prest, salmediktar og folkeminnesamlar. Han er særleg kjend for å ha gitt ut Norske folkeviser og Kyrkjesalmebok. Han ville fremje utviklinga av eit nytt, norsk språk på 1800-talet, og i dette spørsmålet rådførte han seg med Ivar Aasen.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalbibliotek

  Nasjonalbibliotek er et nasjonalt sentralbibliotek.

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase.

 • Vinter-OL 1994

  Vinter-OL 1994 var de 17.