Nasjonalbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Det neste store kulturløftet

  Vi er nå i gang med å skape det neste store kulturløftet. Med en turné i alle landets fylker, som startet denne uken, skal vi legge grunnlaget for fremtidens kulturpolitikk.

  Fra SNL

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er Norges fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier, også det som publiseres om Norge eller av nordmenn i utlandet. Nasjonalbibliotekets virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger innen alle medietyper. Aktiviteten inkluderer blant annet depotsamling for fjernlån og gjenbruk, arkivsamling, digitalisering av aviser, innsamling, bevaring og formidling av lyd- og bildemedier, restaurering og konservering, digitalisering og utvikling i tilknytning til digitalt bibliotek.

 • Magnus Brostrup Landstad

  Magnus Brostrup Landstad var ein norsk prest, salmediktar og folkeminnesamlar. Han er særleg kjend for å ha gitt ut Norske folkeviser og Kyrkjesalmebok. Han ville fremje utviklinga av eit nytt, norsk språk på 1800-talet, og i dette spørsmålet rådførte han seg med Ivar Aasen. .

  Fra wikipedia

 • Bunad

  Bunad er en fest- og høytidsdrakt som har bakgrunn i en folkedrakt (også kalt nasjonaldrakt).

 • Ja, vi elsker dette landet

  «Ja, vi elsker dette landet» er en patriotisk sang skrevet i 1859 av Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) og tonesatt av Rikard Nordraak (1842–66).

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase.