Nasjonalbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Det neste store kulturløftet

  Vi er nå i gang med å skape det neste store kulturløftet. Med en turné i alle landets fylker, som startet denne uken, skal vi legge grunnlaget for fremtidens kulturpolitikk.

  Fra SNL

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er Norges fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier, også det som publiseres om Norge eller av nordmenn i utlandet. Nasjonalbibliotekets virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger innen alle medietyper.Aktiviteten inkluderer blant annet depotsamling for fjernlån og gjenbruk, arkivsamling, digitalisering av aviser, innsamling, bevaring og formidling av lyd- og bildemedier, restaurering og konservering, digitalisering og utvikling i tilknytning til digitalt bibliotek.Nasjonalbiblioteket har operative avdelinger både i Oslo og Mo i Rana, men er fra 2004 organisert mer etter funksjon enn etter geografiske avdelinger, blant annet som resultat av en ny strategiplan.Aslak Sira Myhre ble utnevnt til ny nasjonalbibliotekar av Kongen i statsråd 23.

 • bibliotek

  Bibliotek er en bygning eller et lokale hvor bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase.

 • Polens nasjonalbibliotek

  Polens nasjonalbibliotek (polsk Biblioteka Narodowa IPA [ˌbʲiblʲjɔˈtɛka narɔˈdɔva]) er Polens største bibliotek og en av landets viktigste kultur- og forskningsinstitusjoner.

 • Sonja Henie

  Sonja Henie (født 8.