Nasjonalbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Rockheim

  a-ha gjennom 25 år : Utstilling på Nasjonalbiblioteket

 • Bilde: Museum Nord

  Oscarsborg

 • Bilde: Museum Nord

  Hvor

 • Bilde: Museum Nord

  Speidere

  Fra Virksomme Ord

 • Det neste store kulturløftet

  Vi er nå i gang med å skape det neste store kulturløftet. Med en turné i alle landets fylker, som startet denne uken, skal vi legge grunnlaget for fremtidens kulturpolitikk.

  Fra SNL

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er Norges fremste instans for innsamling, oppbevaring og formidling av norske medier, også det som publiseres om Norge eller av nordmenn i utlandet. Nasjonalbibliotekets virksomhet omfatter oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlinger innen alle medietyper.Aktiviteten inkluderer blant annet depotsamling for fjernlån og gjenbruk, arkivsamling, digitalisering av aviser, innsamling, bevaring og formidling av lyd- og bildemedier, restaurering og konservering, digitalisering og utvikling i tilknytning til digitalt bibliotek.Nasjonalbiblioteket har operative avdelinger både i Oslo og Mo i Rana, men er fra 2004 organisert mer etter funksjon enn etter geografiske avdelinger, blant annet som resultat av en ny strategiplan.Aslak Sira Myhre ble utnevnt til ny nasjonalbibliotekar av Kongen i statsråd 23.

 • Brukskunst, kunsthåndverk og design i Norge

  Norsk brukskunst, kunsthåndverk og design strekker seg fra vikingtidens Osebergfunn via laugene fra 1500-tallet, til jernverk, glassverk og fajanse på 1700- og 1800-tallet, blomstringstiden for smykkekunst, vevkunst, keramikk- og porselensproduksjon på 1900-tallet - og fram til nåtidens møbel- og industridesign. .

  Fra wikipedia

 • Latvias nasjonalbibliotek

  Latvias nasjonalbibliotek (Latvijas Nacionālā bibliotēka) er Latvias nasjonalbibliotek beliggende i hovedstaden Riga.

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er et norsk bibliotek som «bevarer fortiden for fremtiden» gjennom en nasjonal kultur- og kunnskapsbase.

 • Polens nasjonalbibliotek

  Polens nasjonalbibliotek (polsk Biblioteka Narodowa IPA [ˌbʲiblʲjɔˈtɛka narɔˈdɔva]) er Polens største bibliotek og en av landets viktigste kultur- og forskningsinstitusjoner.