Nasjonalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nasjonalisme

  Nasjonalisme er både en følelse av tilhørighet mennesker kan ha og en politisk ideologi. Det er likevel klart at de to henger sammen.For eksempel føler mange nordmenn tilhørighet til landet sitt og anser seg som en del av et nasjonalt fellesskap. Det er til en viss grad et produkt av at mange historiske aktører har tatt konkrete og politiske grep for å fremme denne tilhørigheten, for eksempel gjennom å bygge felles nasjonale institusjoner.

 • Algeries nyere historie

  Algeries nyere historie handler om tiden da landet var underlagt Det osmanske riket fra 1500-tallet, videre det franske styret fra 1830, og frem til landet ble selvstendig i 1962. For å lese om tiden før det osmanske styret, se Algeries eldre historie. For å lese om tiden etter selvstendigheten, se Algeries samtidshistorie. .

  Fra wikipedia

 • Hvit nasjonalisme

  Hvit nasjonalisme er en form for nasjonalisme eller pan-nasjonalisme som bygger på forestilling om at «hvite» personer tilhører en egen menneskerase.

 • Irsk nasjonalisme

  Irsk nasjonalisme refererer til den politiske strømning og bevegelse som forsikrer at det irske folk er en nasjon og virker for irsk autonomi eller uavhengighet fra Storbritannia.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.