Nasjonalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nasjonalisme

  Nasjonalisme er både en følelse av tilhørighet mennesker kan ha til en nasjonalstat eller en etnisk gruppe, og en politisk ideologi som har som mål at det skal være samsvar mellom etnisk tilhørighet og politiske forhold i et land, eller at et område skal deles opp i stater der en bestemt etnisk gruppe har mulighet til selvstyre eller suverenitet.

 • Algeries nyere historie

  Algeries nyere historie handler om tiden da landet var underlagt Det osmanske riket fra 1500-tallet, videre det franske styret fra 1830, og frem til landet ble selvstendig i 1962. For å lese om tiden før det osmanske styret, se Algeries eldre historie. For å lese om tiden etter selvstendigheten, se Algeries samtidshistorie.

  Fra wikipedia

 • Irsk nasjonalisme

  Irsk nasjonalisme refererer til den politiske strømning og bevegelse som forsikrer at det irske folk er en nasjon og virker for irsk autonomi eller uavhengighet fra Storbritannia.

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.

 • Svart nasjonalisme

  Svart nasjonalisme er en politisk, religiøs og kulturell idéretning som hadde sin gullalder mellom 1850 og 1925 blant afroamerikanere i USA, og som fremdeles lever i organisasjoner som den islamske Nation of Islam, den jødiske The African Hebrew Israelites of Jerusalem, i rastafarianismen og i ulike kristne menigheter.