Nasjonalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • nasjonalisme

  Nasjonalisme er både en følelse av tilhørighet mennesker kan ha og en politisk ideologi. Det er likevel klart at de to henger sammen. For eksempel føler mange nordmenn tilhørighet til landet sitt og anser seg som en del av et nasjonalt fellesskap. Det er til en viss grad et produkt av at mange historiske aktører har tatt konkrete og politiske grep for å fremme denne tilhørigheten, for eksempel gjennom å bygge felles nasjonale institusjoner.

 • Algeries nyere historie

  Algerie og Maghreb kom på 1500-tallet, etter flere hundreår med islamsk styre og arabisering, under tyrkisk styre som del av Det osmanske riket. Algerie ble formelt lagt under den tyrkiske sultan som en osmansk provins.Hele landet var på den tid blitt en del av den arabiske og islamske kulturkrets; bare i noen strøk av landet levde mer isolerte folk, som kabylene og tuaregene, utenfor den nye orden.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalisme

  Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet.

 • Pannasjonalisme

  Pannasjonalisme er en form for nasjonalisme som gjerne utmerker seg ved dens ekspansive territoriale interesse, og med henvisning til felles opphav för et antall nasjoner eller etniske grupper streber erter at disse som et nasjonsknippe skal gå sammen og danne en enhet.

 • Svart nasjonalisme

  Svart nasjonalisme er en politisk, religiøs og kulturell idéretning som hadde sin gullalder mellom 1850 og 1925 blant afroamerikanere i USA, og som fremdeles lever i organisasjoner som den islamske Nation of Islam, den jødiske The African Hebrew Israelites of Jerusalem, i rastafarianismen og i ulike kristne menigheter.