NHO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Næringslivets Hovedorganisasjon

    Næringslivets Hovedorganisasjon, forkortet NHO, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO ble stiftet i 1989 etter oppløsning og sammenslåing av Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund.

  • NHO Logistikk og Transport

    NHO Logistikk og Transport er en norsk interesse- og arbeidsgiverorganisasjon innenfor Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO Logistikk og Transport organiserer de fleste norske virksomheter innen logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, i alt i underkant av 500 virksomheter (2023), som sysselsetter om lag 11 000 personer og som betjener om lag 64 prosent av det norske logistikkmarkedet.