NHO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økologisk årstale 2009

  Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

 • Behov for en inkluderingsdugnad

  Kjære alle sammen, det er hyggelig å være her. Det er et viktig tema som diskuteres her i dag:

  Fra SNL

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets Hovedorganisasjon, forkortet NHO, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Fungerende administrerende direktør fra desember 2018 er Ole Erik Almlid. Kristin Skogen Lund, som har vært administrerende direktør siden 2012 og NHOs president fra 2010 til 2012, har permisjon.

 • NHO Mat og Drikke

  NHO Mat og Drikke er en bransjeorganisasjon og arbeidsgiverforening som ble grunnlagt i 1990 under navnet Næringsmiddelbedriftenes Landsforening. Den fikk sitt nåværende navn i 2008. «Gamle» NHO Mat og Drikke ble i 2015 slått sammen med NHO Mat og Landbruk til «nye» NHO Mat og Drikke, som har over 1800 medlemsbedrifter fra mat-, drikke- og bionæringen, og som representerer nærmere 40 000 årsverk (2018).