NHO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Delegasjon fra NAF ( Norsk Arbeidsgiverforening

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Delegasjon fra NAF ( Norsk Arbeidsgiverforening

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Delegasjon fra NAF ( Norsk Arbeidsgiverforening

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Delegasjon fra NAF ( Norsk Arbeidsgiverforening

  Fra Virksomme Ord

 • Økologisk årstale 2009

  Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

 • Behov for en inkluderingsdugnad

  Kjære alle sammen, det er hyggelig å være her. Det er et viktig tema som diskuteres her i dag:

  Fra SNL

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets Hovedorganisasjon, forkortet NHO, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. Administrerende direktør fra 1. november 2012 er Kristin Skogen Lund, som fra 2010 til 2012 var NHOs president. President (leder av styret) siden 2017 er Arvid Moss fra Hydro. NHO ble stiftet i 1989 etter oppløsning og sammenslåing av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund..

 • NHO Mat og Drikke

  NHO Mat og Drikke er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som ble grunnlagt i 1990 under navnet Næringsmiddelbedriftenes Landsforening. Den fikk sitt nåværende navn fra 2008. «Gamle» NHO Mat og Drikke ble i 2015 slått sammen med NHO Mat og Landbruk til «nye» NHO Mat og Drikke, som har 2000 medlemsbedrifter fra mat-, drikke- og bionæringen, og som representerer 50 000 årsverk (2017).Organisasjonen er tilsluttet NHO som en landsforening og har sekretariat i Oslo.

  Fra wikipedia

 • NHO Reiseliv

  NHO Reiseliv NHO Reiseliv er en landsforening i NHO. Den har nærmere 3000 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge.

 • NHO Service og Handel

  NHO Service og Handel er den nest største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.