NHO

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Økologisk årstale 2009

  Kjære kommentatorer, mine dame og herrer En amerikansk-europeisk forskergruppe konkluderte nettopp med at flere av klimaforandringene vil være irreversible - dersom det ikke handles raskt. Heldigvis går mye nå i riktig retning:

 • Behov for en inkluderingsdugnad

  Kjære alle sammen, det er hyggelig å være her. Det er et viktig tema som diskuteres her i dag:

  Fra SNL

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

  Næringslivets Hovedorganisasjon, forkortet NHO, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO er både Norges største arbeidsgiverorganisasjon og den største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge.NHO ble stiftet i 1989 etter oppløsning og sammenslåing av Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund.Administrerende direktør for NHO fra desember 2018 er Ole Erik Almlid.

 • NHO Logistikk og Transport

  NHO Logistikk og Transport er en norsk interesse- og arbeidsgiverorganisasjon innenfor Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).NHO Logistikk og Transport organiserer de fleste norske virksomheter innen logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, i alt i underkant av 500 virksomheter (2022), som sysselsetter om lag 11 000 personer og som betjener om lag 64 prosent av det norske logistikkmarkedet.Organisasjonen har hovedkontor i Oslo og omfatter sju regionforeninger, i tillegg til at Norske Flyspeditørers Forening, som er landsdekkende, regnes som en regionforening.