Norad

For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Bistand og miljø går hånd i hånd

  For en uke siden mottok jeg Klimapanelets delrapport om virkninger av klimaendringene. Den slår fast med enda større tydelighet enn før at fattigdom og klimaendringer henger nøye sammen.

  Fra SNL

 • Norad

  Norad er det norske direktoratet for utviklingssamarbeid. Det er et viktig instrument for utøvelse av Norges bistand til utviklingsland og forvalter den største delen av bistandsbudsjettet. Det er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

 • NORAD

  NORAD er en kanadisk-amerikansk organisasjon som er tillagt ansvaret for luft-/romvarsling og kontroll over det nordamerikanske kontinentet. Luft-/romvarslingen gjelder angrep fra så vel fly og missiler som romfartøyer. NORAD driver derfor også en kontinuerlig kontroll av alle menneskeskapte gjenstandene (satellitter, romfartøyer, rakett-trinn og så videre) i rommet.

  Fra wikipedia

 • NORAD (andre betydninger)

  NORAD kan vise til:

 • NORAD sporer julenissen

  NORAD sporer julenissen (egentlig NORAD Tracks Santa) er et nettsted hvor den amerikansk-canadiske luftforsvarskommandoen, North American Aerospace Defense Command (NORAD), tilsynelatende sporer julenissen på hans reise julaften.

 • Norad

  For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid.

Mer om Norad fra Vox Publicas arkiv