Norad

For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Bistand og miljø går hånd i hånd

  For en uke siden mottok jeg Klimapanelets delrapport om virkninger av klimaendringene. Den slår fast med enda større tydelighet enn før at fattigdom og klimaendringer henger nøye sammen.

  Fra SNL

 • Norad

  Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norad styres etter en instruks fra Utenriksdepartementet. Instruksen bestemmer hvilke saksområder Norad skal prioritere i sitt arbeid, og måten dette skal gjøres på.

 • NORAD

  NORAD, kanadisk-amerikansk organisasjon tillagt ansvaret for luft-/romvarsling og kontroll over det nordamerikanske kontinent. Luft-/romvarslingen gjelder angrep fra så vel fly og missiler som romfartøyer; NORAD driver derfor også en kontinuerlig kontroll av alle menneskeskapte gjenstander (satellitter, romfartøyer, rakett-trinn osv.) i rommet. Store bakkeradar-installasjoner sørger for tilgang på data som gjør organisasjonen i stand til å utføre en trusselvurdering.

  Fra wikipedia

 • NORAD sporer julenissen

  NORAD sporer julenissen (egentlig NORAD Tracks Santa) er et nettsted hvor den amerikansk-canadiske luftforsvarskommandoen, North American Aerospace Defense Command (NORAD), tilsynelatende sporer julenissen på hans reise julaften.

 • Norad

  For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid.

 • Raymond Johansen

  Raymond Johansen (født 14.

Mer om Norad fra Vox Publicas arkiv