Norad

For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  "M/S Norad" bygd ved Bolsønes verft

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  "M/S Norad" bygd ved Bolsønes verft

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  "M/S Norad" bygd ved Bolsønes verft

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  "M/S Norad" bygd ved Bolsønes verft

  Fra Virksomme Ord

 • Bistand og miljø går hånd i hånd

  For en uke siden mottok jeg Klimapanelets delrapport om virkninger av klimaendringene. Den slår fast med enda større tydelighet enn før at fattigdom og klimaendringer henger nøye sammen.

  Fra SNL

 • Norad

   Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet (UD), og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norad ledes av en direktør, fra november 2010 og fram til våren 2015 av Villa Kulild (f.

 • NORAD

  NORAD, kanadisk-amerikansk organisasjon tillagt ansvaret for luft-/romvarsling og kontroll over det nordamerikanske kontinent. Luft-/romvarslingen gjelder angrep fra så vel fly og missiler som romfartøyer; NORAD driver derfor også en kontinuerlig kontroll av alle menneskeskapte gjenstander (satellitter, romfartøyer, rakett-trinn osv.) i rommet. Store bakkeradar-installasjoner sørger for tilgang på data som gjør organisasjonen i stand til å utføre en trusselvurdering.

  Fra wikipedia

 • Bård Vegar Solhjell

  Bård Vegar Solhjell (født 22.

 • Mette-Marit av Norge

  Mette-Marit (født Mette-Marit Tjessem Høiby; 19.

 • Norad

  For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command.Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad, engelsk: Norwegian Agency for Development Cooperation) er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid.

Mer om Norad fra Vox Publicas arkiv