Nyhetsbrev fra Vox Publica: Vern dine data!

Er det håp for personvernet etter NSA-avsløringene? Andre temaer: Nyttårstalene, sosiale medier.

Nye artik­ler
Er det håp for per­son­ver­net i IT-alderen?
Det er lett å bli motløs på per­son­ver­nets veg­ne i kjøl­van­net av Snow­den-avs­lørin­gene. Men det er håp i hangande snøre. Av Eirik Newth.

Retorikkbloggen
«Kjærligheten er et sted å feste blikket, og Grunnloven er et sted å stå»
Det er nyt­tårstale­sesong, og vi retorikere blir gjerne bedt om å kom­mentere tal­ene. Der­for, noen let­tbeinte ord om dem her på årets første arbei­ds­dag. Av Trygve Svensson.

Om «Til sak­en – etikk og retorikk i den offentlige debatten»
Dette er basert på en bok­an­mel­delse for det aka­de­miske tids­skrif­tet Rhe­to­rica Scan­di­na­vica og har føl­ge­lig ikke så sterkt «blogg­preg» som en del av de andre teks­tene. Jeg tror like­vel den kan være inter­es­sant for flere av reto­rikk­blog­gens lesere. Jeg ender uan­sett opp med å anbe­fale boken — også i år — som jule­gave. Av Trygve Svensson.

Beta Pub­li­ca
2013: Siv-skriket og sosiale medier
Sosiale mediers rolle og innhold er stikko­rd for mange av de mest leste sak­ene i Vox Pub­li­ca i fjor. Av Olav A. Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen