Norsk filminstitutt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk filminstitutt

  Norsk filminstitutt er en statlig institusjon som fordeler statlige midler til filmproduksjon og manusutvikling, bistår ved lansering av norske filmer i inn- og utland og arbeider med film i barnehager og skoler. Instituttet holder til i Filmens hus i Oslo og har i tillegg kontor i Bergen, og har cinematek og filmmuseum. Direktør siden 2019 er Kjersti Mo.

 • norsk film

  Siden oppstarten på begynnelsen av 1900-tallet har norsk film hatt en stor utvikling og gjennomgått mange endringer. Perioder med motgang og lav produksjon har gjennom årene blitt avløst av oppgangstider, med statlig finansiering, økte besøkstall på kino og internasjonal kommersiell suksess. Fiskerlivets farer, et drama som antas innspilt i 1907, regnes ofte som den første norske spillefilmen.

  Fra wikipedia

 • Norsk filminstitutt

  Norsk filminstitutt (NFI) er et norsk statlig organ for filmpolitikk og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

 • Norsk filmutvikling

  Norsk filmutvikling var en norsk statlig etat som hadde ansvar for talent- og kompetanseutvikling i det norske film- og fjernsynsmiljøet.

 • Norske filmklassikere

  Se også boka Norske klassikere (2012)Norske filmklassikere er en serie med norske filmer i flere sjangre.