NVE

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om NVE

  Fra SNL

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vannressursene og de fornybare energiressursene i Norge. NVE skal sikre en samfunnsmessig helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme rasjonell kraftomsetning, kostnadseffektive energisystemer og effektiv energibruk.

 • konsesjon

  Norsk lovgivning krever spesiell tillatelse med vilkår – konsesjon – før bygging av kraftanlegg ut over en viss størrelse kan settes i gang. Det gjelder alle former for kraftanlegg, enten det dreier seg om distribusjon (linjer) eller kraftproduksjonsanlegg (kraftverk og reguleringsanlegg). Unntak er for mindre kraftanlegg (under 1 MW), der utbyggingen ikke regnes for å til nevneverdig ulempe for allmenne interesser.

  Fra wikipedia

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

 • Olaf Rogstad

  Olaf Rogstad (født 4.

 • Vigdøla

  Vigdøla er en sideelv fra øst til Jostedøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane, og renner sammen med Jostedøla ca.