Nyhetskonsum

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Nyhetskonsum

    Fra wikipedia

  • NOU 2017: 7, Mediemangfoldsutvalget

    NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.