Terrorpoliti etterforsker forgiftning

Den russiske avhopperen Aleksandr Litvinenko ligger dødssyk på hospital i London etter å ha blitt forgiftet.

Lit­vi­nen­ko har len­ge ret­tet skarp kri­tikk mot rus­sis­ke sty­res­mak­ter. Han skal ha blitt syk etter et res­tau­rant­be­søk i begyn­nel­sen av novem­ber der han møt­te en ita­li­ensk kil­de for å få opp­lys­nin­ger om dra­pet på jour­na­lis­ten Anna Polit­kovs­ka­ja.

Bri­tis­ke myn­dig­he­ter ser svært alvor­lig på for­gift­nin­gen og har satt anti­ter­ror­av­de­lin­gen i Lon­don på saken.

Polit­kovs­ka­ja og Lit­vi­nen­ko er beg­ge kjent for sin kri­tikk av myn­dig­he­te­ne i Russ­land og både dra­pet og for­gift­nin­gen hev­des å ha for­bin­del­ser dit. «Polit­kovs­ka­ja er den tret­ten­de jour­na­lis­ten som er blitt myr­det i Russ­land etter at Putin fikk mak­ten i lan­det», skri­ver Ber­gens Tiden­de i sin artik­kel.

Lit­vi­nen­kos helse­til­stand er frem­de­les svært kri­tisk.

Dag­bla­det skri­ver mer om saken.

 

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen