Terrorpoliti etterforsker forgiftning

Den russiske avhopperen Aleksandr Litvinenko ligger dødssyk på hospital i London etter å ha blitt forgiftet.

Litvi­nenko har lenge ret­tet skarp kri­tikk mot rus­siske styres­mak­ter. Han skal ha blitt syk etter et restau­rantbesøk i beg­yn­nelsen av novem­ber der han møtte en ital­ien­sk kilde for å få opplysninger om drapet på jour­nal­is­ten Anna Politkovskaja.

Britiske myn­digheter ser svært alvorlig på forgift­nin­gen og har satt antiter­ro­ravdelin­gen i Lon­don på saken.

Politkovska­ja og Litvi­nenko er begge kjent for sin kri­tikk av myn­dighetene i Rus­s­land og både drapet og forgift­nin­gen hevdes å ha forbindelser dit. “Politkovska­ja er den tret­tende jour­nal­is­ten som er blitt myrdet i Rus­s­land etter at Putin fikk mak­ten i lan­det”, skriv­er Bergens Tidende i sin artikkel.

Litvi­nenkos helsetil­stand er fremde­les svært kritisk.

Dag­bladet skriv­er mer om sak­en.

 

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen