Open access

Åpen tilgang, også omtalt med det engelske begrepet open access, er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Open Access

  Open Access (OA) innebærer at allmennheten får digital tilgang til vitenskapelige publikasjoner uten å betale for det. Dette kan skje ved at forskere publiserer i åpne tidsskrifter, eller arkiverer i åpne institusjonelle eller fagspesifikke arkiv. En tredje mulighet er å kjøpe fri enkeltartikler i vanlige abonnementstidsskrift.Prinsippet bak Open Access er et ønske om at den forskning som skjer med offentlige midler, også bør være åpent tilgjengelig.

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

  NUPI ble opprettet i 1959 og har til formål å drive selvstendig forsknings- og informasjonsvirksomhet innenfor fagområdene utenrikspolitikk og mellomfolkelige spørsmål.Hovedvekten ligger på spørsmål av betydning for norsk utenrikspolitikk. Instituttet er organisert i fire forskningsgrupper, en administrasjonsavdeling og en kommunikasjonsavdeling. De fire forskningsgruppene er: Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar Forskningsgruppen for global orden og diplomati Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling NUPI har redaksjonelt ansvar for tre tidsskrifter: Internasjonal Politikk (IP).

  Fra wikipedia

 • Nordic Open Access Scholarly Publishing

  Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) er en plattform for vitenskapelig publisering av bøker og tidsskrifter, gratis og fritt tilgjengelig for alle lesere, såkalt Open Access.

 • Universitetsforlaget

  Denne artikkelen er om forlaget som ble grunnlagt i juni 2000.

 • Åpen tilgang

  Åpen tilgang, også omtalt med det engelske begrepet open access, er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett.

Mer om Open access fra Vox Publicas arkiv