Orkla

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Orkla Industrimuseum

  Orkla Exolon AS

 • Bilde: Kildenett.no

  Orkla bro

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Bru over Orkla; arbeid med stillaser med tunnelåpning på Orkla tunnel i bakgrunnen

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Orkla tunnel; tunnelmunningen ved Orkla bru

  Fra SNL

 • Orkla

  Orkla, elv som kommer fra Store Orkelsjøen (1058 moh.) i Oppdal kommune i Trøndelag, renner østover inn i Hedmark, svinger mot nordvest inn i Trøndelag på ny og renner gjennom Orkladalen til Orkanger, hvor elva faller ut i Orkdalsfjorden, en arm av Trondheimsfjorden.Nedbørfeltet er 3053 km2, lengde 172 km. Orkla mangler sjøer og vann i sitt løp til flomdemping, og plutselige flommer kan volde betydelige skader.

 • Orkla ASA

  Orkla ASA er et av Norges ledende industrikonsern og en av Nordens største produsenter av produkter til dagligvaremarkedet, med store markedsandeler også i Baltikum og Sentral-Europa. Selskapet har 18 000 ansatte og en omsetning på 39,6 mrd kroner (2017) og er notert på Oslo Børs. Konsernsjef i 2014-2019 var Peter A. Ruzicka og fra 2019 Jaan Ivar Semlitsch.

  Fra wikipedia

 • Orkla (selskap)

  Orkla ASA (OSE: ORK) er et av Norges største børsnoterte selskaper.

 • Orkla Foods Norge

  Orkla Foods Norge AS er en av de største merkevareleverandørene av mat i Norge.

 • Orkla Fotballklubb

  Orkla Fotballklubb fra Orkdal i Trøndelag er en fotballklubb for begge kjønn stiftet i 1998 som en sammenslåing av all senior- og juniorfotball i Orkdal Idrettslag og Orkanger Idrettsforening.