Politiske partier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • politisk parti

  Et politisk parti er en organisasjon som er bygget opp rundt et partiprogram eller en ideologi, og som søker makt og myndighet i et politisk system. Vanligvis skjer dette ved at partiet stiller med kandidater i offentlige valg, eller at det på andre måter har som mål at partiets medlemmer skal bekle offentlige verv og funksjoner. Som andre organisasjoner kan politiske partier være formelle medlemsorganisasjoner, der det er liten tvil om hvem som er medlemmer i et parti og hvem som ikke er det, eller mer uformelle sammenslutninger av individer, hvor det kan være mer uklart hvem som er med i partiet.

 • norske politiske partier

  De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2021–2025, er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Pasientfokus.Foran stortingsvalget 2021 var dessuten følgende partier registrert i Partiregisteret: Alliansen, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Helsepartiet, Industri- og Næringspartiet, Kystpartiet, Liberalistene, Norges Kommunistiske Parti, Partiet Sentrum, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet og Samfunnspartiet..

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Politisk parti

  Et politisk parti er en sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.

 • Politiske partier i Danmark

  Et politisk parti er en krets av personer med samme grunnholdninger, som har samla seg sammen for å prøve å påvirke den politiske utviklinga.