Populisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • populisme

  Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og bondepartier. Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene. Populismen i Europa har hatt sterkest innslag på høyresiden. I Latin-Amerika er det derimot venstresiden som har vært sterkest knyttet til populismen.

 • populisme

  Populisme var en politisk bevegelse i USA som i 1891 dannet Populist Party (eg. Peoples Party), og var en kort tid det viktigste partiet i landet ved siden av de demokratiske og det republikanske partiene. Det var en protestbevegelse med moderat sosialistisk eller sosialdemokratisk tendens, og med røtter i bondebefolkningen, småborgerne og til dels arbeiderklassen.

  Fra wikipedia

 • Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, ofte forkortet KKK og tidvis omtalt som «Klanen», er navnet på tre særskilte tidligere og nåtidige høyreekstreme organisasjoner i USA, som har bekjent seg til ekstreme holdninger knyttet til såkalt hvitt overherredømme, hvit nasjonalisme og anti-immigrasjon.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.

 • Populisme

  Populisme (fra latin populus, «folk») er en «ideologi, strategi eller kommunikasjonsform» som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Norsk populisme

  Populistiske Arbeidsgrupper I. Bergen

Mer om Populisme fra Vox Publicas arkiv