Populisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • populisme

  Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og bondepartier. Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene. Populismen i Europa har hatt sterkest innslag på høyresiden. I Latin-Amerika er det derimot venstresiden som har vært sterkest knyttet til populismen.

 • populisme

  Populisme var en politisk bevegelse i USA som i 1891 dannet Populist Party (eg. Peoples Party), og var en kort tid det viktigste partiet i landet ved siden av de demokratiske og det republikanske partiene. Det var en protestbevegelse med moderat sosialistisk eller sosialdemokratisk tendens, og med røtter i bondebefolkningen, småborgerne og til dels arbeiderklassen.

  Fra wikipedia

 • Demagogi

  Demagogi er et virkemiddel for å forføre andre med sine taleevner ved en spesiell fremgangsmåte.

 • Holmgang (TV-program)

  Holmgang var et norsk ukentlig debattprogram som gikk på TV 2 fra 1992 til 2008.

 • Populisme

  Populisme (fra latin populus, «folk») er en «ideologi, strategi eller kommunikasjonsform» som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket.

Mer om Populisme fra Vox Publicas arkiv