Populisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • populisme

  Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og bondepartier. Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene.

 • populisme

  Fransk litterær strømning med tilknytning til narodnikibevegelsen. Dens program var å skildre det enkle folkeliv..

  Fra wikipedia

 • Populisme

  Populisme (fra latin populus, «folk») er en «ideologi, strategi eller kommunikasjonsform» som beskriver et motsetningsforhold mellom eliter og folket.

 • Thatcherisme

  Thatcherisme er den politiske stilen til den britiske liberalkonservative politikeren Margaret Thatcher som ledet torypartiet fra 1975 til 1990.

 • USAs historie (1865–1918)

  Da den amerikanske borgerkrigen sluttet, var landet fremdeles bittert delt.

Mer om Populisme fra Vox Publicas arkiv