Programmering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • programmering

  Programmering er det å utforme et program eller en fast plan.

 • programmering

  Programmering er innen IT å beskrive en serie instruksjoner som må utføres for å oppnå et bestemt resultat. Instruksjonene må gis i et egnet språk som den eller de som skal utføre dem forstår. I dataprogrammer skrives instruksjonene i et programmeringsspråk som kan tolkes av datamaskinen. Instruksjonene, også kalt kildekoden, inneholder presise, utvetydige instruksjoner for hva datamaskinen skal gjøre, samt hvordan maskinen skal reagere på ulike hendelser som måtte oppstå under kjøringen av programmet.

  Fra wikipedia

 • Nevrolingvistisk programmering

  Nevrolingvistisk programmering (etter engelsk Neuro-linguistic programming, forkortet NLP) er en pseudovitenskapelig tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder i California.

 • Objektorientert programmering

  Objektorientert programmering (OOP) er et paradigme for programmering av datamaskiner.

 • Programmering

  Programmering består av å designe, skrive, teste, feilsøke og vedlikeholde kildekoden til et program som skal tolkes av en datamaskin.

Mer om Programmering fra Vox Publicas arkiv