Protest

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • protest

    En protest er en innsigelse eller en moterklæring. I juridisk språkbruk brukes begrepet særlig innenfor pengekravsretten, og da i to ulike sammenhenger: For det første brukes begrepet om den situasjonen der en person som betaler en gjeld er i tvil om gjeldens eksistens eller omfang, og ønsker å ta forbehold om tilbakebetaling hvis det senere viser seg at tvilen er berettiget.

  • Venezuelas samtidshistorie

    Hugo Chávez' seier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var landets første president uten tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.