Protest

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Protest

  Fra SNL

 • protest

  Protest, innsigelse, moterklæring. Protest brukes i rettsspråket om visse handlinger som har til formål å sikre bevis for kjensgjerninger av rettslig betydning. I henhold til lov om veksler av 27. mai 1932 § 44 skal nektelse av aksept eller betaling godtgjøres ved offentlig bevitnelse, protest for manglende aksept (de non acceptatione) eller betaling (de non solutione).

 • Venezuelas samtidshistorie

  Venezuelas samtidshistorie er landets historie etter 1998. Hugo Chávez' seier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var landets første president uten tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.

  Fra wikipedia

 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte).

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.

 • Protest

  Protest er reggaeartisten Bunny Wailers andre studioalbum.