Protest

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Protest

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Martin Luthers protest imot aflatshandelen

 • Bilde: DEXTRA Photo

  Foto av hus som er okkupert i protest mot sanering

 • Bilde: Buskerud fylkesfotoarkiv

  Protest-tog i Hønefoss mot alkohol

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Protest mot veg i Os

  Fra SNL

 • protest

  Protest, innsigelse, moterklæring. Protest brukes i rettsspråket om visse handlinger som har til formål å sikre bevis for kjensgjerninger av rettslig betydning. I henhold til lov om veksler av 27. mai 1932 § 44 skal nektelse av aksept eller betaling godtgjøres ved offentlig bevitnelse, protest for manglende aksept (de non acceptatione) eller betaling (de non solutione).

 • Venezuelas samtidshistorie

  Venezuelas samtidshistorie er landets historie etter 1998. Hugo Chávez' seier i presidentvalget i 1998 representerte en ny æra i Venezuelas historie. Chávez var landets første president uten tilknytning til tradisjonelle politiske og økonomiske maktsirkler. Gjennom hele 1980- og 1990-tallet hadde Venezuela vært preget av stor sosial og politisk uro, særlig knyttet til økende fattigdom og sosiale ulikheter, og av et politisk system som hadde mistet legitimitet blant store deler av befolkningen.Maktskiftet på toppen og større fokus på sosial utjevning og utvikling medførte ikke et lavere konfliktnivå; snarere tvert imot.

  Fra wikipedia

 • Dakota Access Pipeline

  Dakota Access Pipeline (DAPL), eller Bakken Pipeline, er en planlagt underjordisk oljerørledning som skal gå fra Nord-Dakota, via Sør-Dakota og Iowa, til det sørlige Illinois i USA. Den planlagte rørledningen vil få en samlet lengde på 1 825 kilometer og er ment å skulle transportere råolje fra Bakken oljefelt til oljetanker ved Patoka.

 • Den amerikanske revolusjon

  For selve krigshandlingene se artikkelen Den amerikanske uavhengighetskrigen Den amerikanske revolusjon varte fra 1775 til 1783.

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, med sentrum i Europa, som varte fra 28.