Represalie

En represalie er en gjengjeldelse eller hevn. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Represalie

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Støtte over fanger skutt som represalie

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Minnetavle over henrettelse av tre russiske fanger

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Minnetavle i Tinghuset over Skirstad og Aakrann

  Fra SNL

 • represalier

  Represalier, gjengjeldelse, hevn. I folkeretten betegner represalier de handlinger som en stat foretar i det øyemed å gjengjelde en virkelig eller påstått folkerettskrenkelse, og som etter sin art selv er folkerettsstridige, men ansees rettferdiggjort ved krenkelsen. Represaliene kan bestå i bruk av våpenmakt mot den stat hvis krenkelse skal gjengjeldes, eller mot enkelte av dens borgere, eller i fredstid ofte beslagleggelse av deres eiendom eller tilgodehavender.

 • Herta Müller

  Herta Müller er en tysk forfatter som regnes som en av de fremste tyskspråklige samtidsforfatterne. Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2009. .

  Fra wikipedia

 • Napoléon Bonaparte

  Napoléon Bonaparte (født 15.

 • Represalie

  En represalie er en gjengjeldelse eller hevn.

 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet–1975), også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse.