Represalie

En represalie er en gjengjeldelse eller hevn. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Represalie

  Fra SNL

 • represalier

  Represalier, gjengjeldelse, hevn. I folkeretten betegner represalier de handlinger som en stat foretar i det øyemed å gjengjelde en virkelig eller påstått folkerettskrenkelse, og som etter sin art selv er folkerettsstridige, men ansees rettferdiggjort ved krenkelsen. Represaliene kan bestå i bruk av våpenmakt mot den stat hvis krenkelse skal gjengjeldes, eller mot enkelte av dens borgere, eller i fredstid ofte beslagleggelse av deres eiendom eller tilgodehavender.

 • Herta Müller

  Herta Müller er en tysk forfatter som regnes som en av de fremste tyskspråklige samtidsforfatterne. Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2009. .

  Fra wikipedia

 • Jørstad elv-sabotasjen

  Jørstad elv-sabotasjen var en sabotasjeaksjon med påfølgende togulykke som skjedde den 13.

 • Lidice

  Lidice (tysk Liditz) er en landsby i Tsjekkia, om lag 17 kilometer nordvest for Praha.

 • Represalie

  En represalie er en gjengjeldelse eller hevn.