Represalie

En represalie er en gjengjeldelse eller hevn. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Represalie

    Fra SNL

  • represalier

    Represalier, i folkeretten er handlinger som en stat foretar for å gjengjelde en virkelig eller påstått folkerettskrenkelse, og som etter sin art selv er folkerettsstridige, men ansees rettferdiggjort ved krenkelsen. Eksempler på represalier er beslagleggelse av eiendom eller andre verdier som tilhører den stat hvis krenkelse skal gjengjeldes eller enkelte av dens borgere, slik som politiske ledere.

  • Herta Müller

    Herta Müller er en tysk forfatter som regnes som en av de fremste tyskspråklige samtidsforfatterne. Hun ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2009. .