Samfunnsinstitusjoner

Kritisk raseteori er en analytisk retning innenfor samfunnsvitenskapene og humaniora som tar utgangspunkt i at samfunnsinstitusjoner er iboende rasistiske, og rase er en kategori som er sosialt konstruert . wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsinstitusjoner

  Fra SNL

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

 • Arkitektur i Sverige

  .

  Fra wikipedia

 • Hevn

  For filmen, se Hevn (film)Hevn er en form for negativ resiprositet, hvilket vil si at vondt gjengjeldes med vondt.

 • Kritisk raseteori

  Kritisk raseteori er en analytisk retning innenfor samfunnsvitenskapene og humaniora som tar utgangspunkt i at samfunnsinstitusjoner er iboende rasistiske, og rase er en kategori som er sosialt konstruert .

 • Partiet, makten og staten

  Partiet, makten og staten, med undertittelen «En rapport om Arbeiderpartiets makt» (red.