Samfunnsinstitusjoner

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samfunnsinstitusjoner

  Fra SNL

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

 • nyhetsreportasje

  Nyhetsreportasjen er en sjanger som hører til både reportasjejournalistikken og nyhetsjournalistikken. Den kjennetegnes ved at journalisten rapporterer fra et bestemt sted om en aktuell hendelse eller et aktuelt fenomen. Journalisten bruker sine egne observasjoner og skildrer disse i nyhetsreportasjen, gjerne i tillegg til andre metoder og kilder, som for eksempel intervjuer med aktuelle personer.

  Fra wikipedia

 • Israel

  Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten.

 • Rotaract

  Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring.

 • Sunnhordland

  Sunnhordland er et distrikt i den sørvestlige delen av Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.