Samtidskunst

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Pipervika

 • Bilde: Oslo Museum

  Bankplassen 4.

 • Bilde: Sámi Dáidda

  Čuovddatmohki

 • Bilde: Sámi Dáidda

  Uten tittel

  Fra SNL

 • Carina Hedén

  Hedén har siden begynnelsen på 80-tallet arbeidet som kunstner og kurator med base i Norge. Som deltaker i kunstnerduoen Ingrid Book og Carina Hedén fikk hun betydning for samtidskunstens teoretiske og nykonseptuelle vendning i Norge på 90-tallet. .

 • Museet for samtidskunst

  Museet for samtidskunst, museum for moderne kunst, tidligere en selvstendig kunstinstitusjon, fra 1. juli 2003 en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Museet ble opprettet 1987 som en avdeling av Nasjonalgalleriet, innviet 1989 og offisielt åpnet 1990. Grunnstammen i samlingene er kunst laget etter 1945 som ble overført fra Nasjonalgalleriet til museet i 1989.

  Fra wikipedia

 • Henie Onstad Kunstsenter

  Henie Onstad Kunstsenter (HOK) er et kunstmuseum på Høvikodden i Bærum sørvest for Oslo.

 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

 • Samtidskunst

  Samtidskunst er navn på kunst som har blitt skapt i en nyere periode, fra rundt 1960-årene til inn i det 21-århundre.