Samtidskunst

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • videokunst

  Videokunst er et kunstnerisk uttrykk i form av videofilm. Videokunst kan deles inn i tre hovedkategorier: Videoen som et selvstendig kunstverk med en eller flere skjermer, eventuelt i dialog med et annet kunstnerisk objekt. Videoen som en dokumentasjon av kunstneriske arrangementer, eller «events». Videoen som en del av en performance eller en installasjon.

 • samtidskunst

  Samtidskunst er kunst som reflekterer sin samtid. I dagligtale blir begrepet «samtidskunst» gjerne brukt om all kunst som blir laget i samtiden. Som et kunstfaglig begrep er bruken mer begrenset og uløselig knyttet til estetiske, sosiale, politiske og teknologiske kjennetegn ved det samtidige. Samtidskunst holdes gjerne opp som et brudd med eller en motsetning til moderne kunst og modernisme.

  Fra wikipedia

 • Firenzebiennalen for samtidskunst

  Firenzebiennalen for samtidskunst (Biennale Internazionale Dell'Arte Contemporanea) er en samtidskunstutstilling som finner sted hvert annet år i Firenze.

 • Nasjonalmuseet

  Nasjonalmuseet, offisielt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, er et norsk offentlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

 • Samtidskunst

  Samtidskunst er navn på kunst som har blitt skapt i en nyere periode, fra rundt 1960-årene til inn i det 21-århundre.