Sitatrett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sitatrett

  Sitatrett, retten til å sitere fra et åndsverk uten opphavsmannens samtykke og uten vederlag til ham. Sitatrett gjelder bare overfor verk som har vært offentliggjort. Fra slike verk kan det siteres «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger» (åndsverkloven av 12. mai 1961 § 22); som regel vil det derfor bare kunne gjengis enkelte steder eller mindre avsnitt av verket.

 • kringkastingsforetaks rettigheter

  Kringkastingsforetaks rettigheter er fastlagt i åndsverkloven av 12. mai 1961. Etter lovens § 45 a har kringkastingsforetaket eneretten til å gjøre opptak av sine sendinger og til å overføre slike opptak til en annen innretning, f.eks. til en CD eller en DVD, eller til en datafil. Foretaket har også enerett til å videresende sendingene til allmennheten over eteren eller gjennom kabel (tråd).

  Fra wikipedia

 • Bissel

  Bissel er trinse, lærremmene om hodet på hesten (grime) og munnbittet som hesten har i munnen og som tømmene er festet til.

 • Fair use

  Fair use er et prinsipp i USAs lovgivning om opphavsrett.

 • Sitatrett

  Sitatretten er en avgrensning av opphavsretten, som gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først.

Mer om Sitatrett fra Vox Publicas arkiv