Sitatrett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sitatrett

  Sitatrett er innen juss retten til å sitere fra et åndsverk uten å ha fått samtykke fra opphavspersonen og uten å måtte betale vederlag til denne.Sitatrett gjelder bare overfor verk som har vært offentliggjort. Fra slike verk kan det siteres «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger» (åndsverkloven av 15. juni 2018 § 29); som regel vil det derfor bare kunne gjengis enkelte steder eller mindre avsnitt av verket.For gjengivelse av bildende kunst og gjengivelse i kringkastingsreportasje og i pressen, gjelder visse særregler.

 • kringkastingsforetaks rettigheter

  Kringkastingsforetaks rettigheter er fastlagt i åndsverkloven. Etter lovens § 22 har kringkastingsforetaket eneretten til å gjøre opptak av sine sendinger og til å overføre slike opptak til en annen innretning. Foretaket har også enerett til å videresende sendingene til allmennheten trådløst eller gjennom kabel (tråd). Å gjøre sendingene tilgjengelige for allmennheten på annen måte er betinget av samtykke fra kringkastingsforetaket, hvis det skjer i ervervsøyemed..

  Fra wikipedia

 • Fair use

  Fair use er et prinsipp i USAs lovgivning om opphavsrett.

 • Finger

  En finger er et av de bevegelige lemmene som sitter ytterst på hånden hos mennesker og visse andre arter, som aper.

 • Sitatrett

  Sitatretten er retten til å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger (krever).

Mer om Sitatrett fra Vox Publicas arkiv