Sitatrett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • sitatrett

  Sitatrett er innen juss retten til å sitere fra et åndsverk uten å ha fått samtykke fra opphavsmannen og uten å måtte betale vederlag til ham eller henne. Sitatrett gjelder bare overfor verk som har vært offentliggjort. Fra slike verk kan det siteres «i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger» (åndsverkloven av 15. juni 2018 § 29); som regel vil det derfor bare kunne gjengis enkelte steder eller mindre avsnitt av verket.

 • kringkastingsforetaks rettigheter

  Kringkastingsforetaks rettigheter er fastlagt i åndsverkloven av 12. mai 1961. Etter lovens § 45 a har kringkastingsforetaket eneretten til å gjøre opptak av sine sendinger og til å overføre slike opptak til en annen innretning, f.eks. til en CD eller en DVD, eller til en datafil. Foretaket har også enerett til å videresende sendingene til allmennheten over eteren eller gjennom kabel (tråd).

  Fra wikipedia

 • Advent

  Advent er en kristen høytid som markerer forberedelse til juletiden.

 • Sitatrett

  Sitatretten er en avgrensning av opphavsretten, som gir rett til å sitere fra et verk som er opphavsrettslig beskyttet, uten å innhente samtykke fra rettighetshaver først.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.

Mer om Sitatrett fra Vox Publicas arkiv