Skandinavia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Skandinavia

  Skandinavia er en betegnelse for landene Danmark, Norge og Sverige.Skandinavia brukes også i noen grad synonymt med den skandinaviske halvøya. I noen sammenhenger kan den skandinaviske halvøy brukes om Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland.I Skandinavia snakkes skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) og flere minioritetsspråk, blant annet samisk, kvensk og finsk.Skandinavisme-bevegelsen oppsto på midten av 1800-tallet og arbeidet for et tettere kulturelt og praktisk samarbeid mellom de tre skandinaviske landene..

 • vikingtiden

  Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen yngre jernalder.

  Fra wikipedia

 • Den skandinaviske fjellkjede

  Den skandinaviske fjellkjede er fjellkjeden som går langs Den skandinaviske halvøy.

 • Liste over innsjøer i Skandinavia

  Liste over de største innsjøene i Skandinavia (Danmark, Sverige og Norge og finsk Lappland).

 • Skandinavia

  Skandinavia er en geografisk, historisk, kulturell og språklig region som består av Norge, Danmark og Sverige.

Mer om Skandinavia fra Vox Publicas arkiv