Skandinavia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Skandinavia

  Skandinavia er betegnelse for landene Danmark, Norge og Sverige. Skandinavia brukes også i noen grad synonymt med den skandinaviske halvøya. I noen sammenhenger kan den skandinaviske halvøy brukes om Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland. I Skandinavia snakkes skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) og flere minioritetsspråk, blant annet samisk, kvensk og finsk.

 • vikingtiden

  Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet. I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen yngre jernalder.

  Fra wikipedia

 • Advent

  Advent er en kristen høytid som markerer forberedelse til juletiden.

 • Odin

  For mannsnavnet Odin, se Odin (navn).

 • Skandinavia

  Skandinavia er en geografisk, historisk, kulturell og språklig region som består av Norge, Danmark, og Sverige.

Mer om Skandinavia fra Vox Publicas arkiv