Skandinavia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  M/T Skandinavia

 • Bilde: DEXTRA Photo

  Foto av et kart over Skandinavia

 • Bilde: NTNU Vitenskapsmuseet

  Potte

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Kart over Skandinavia påført div

  Fra SNL

 • Skandinavia

  Skandinavia er betegnelse for landene Danmark, Norge og Sverige.Skandinavia brukes også i noen grad synonymt med den skandinaviske halvøya. I noen sammenhenger kan den skandinaviske halvøy brukes om Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland.I Skandinavia snakkes skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) og flere minioritetsspråk, blant annet samisk, kvensk og finsk.Skandinavisme-bevegelsen oppsto på midten av 1800-tallet og arbeidet for et tettere kulturelt og praktisk samarbeid mellom de tre skandinaviske landene..

 • vikingtiden

  Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen yngre jernalder.

  Fra wikipedia

 • Skandinavia

  Skandinavia er en geografisk, historisk, kulturell og språklig region som består av Danmark, Norge og Sverige.

 • Skandinavias historie

  Skandinavias historie er historien om de skandinaviske monarkiene Danmark, Norge og Sverige.

 • Vikingtiden

  Vikingtiden er en epoke i nordeuropeisk historie og arkeologi som strekker seg fra ca.

Mer om Skandinavia fra Vox Publicas arkiv