Skandinavia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Skandinavia

  Skandinavia er en betegnelse for landene Danmark, Norge og Sverige. Norden består av de skandinaviske landene i tillegg til Finland og Island, samt Færøyene, Grønland og Åland. Ordet Skandinavia brukes også i noen grad synonymt med den skandinaviske halvøya. I noen sammenhenger kan den skandinaviske halvøy brukes om Norge, Sverige og den nordvestre delen av Finland.

 • Skandinavia

  Skandinavia er namnet på dei tre landa Noreg, Sverige og Danmark. Desse landa liknar på kvarandre, og har mykje felles historie og kultur.I Skandinavia snakkar folk dei skandinaviske språka norsk, svensk, dansk. Fleire minioritetsspråk er òg i bruk, mellom anna samisk, kvensk og finsk.Skandinavia er ein del av Norden. I tillegg til Skandinavia, inneheld Norden Finland og Island.

  Fra wikipedia

 • Den skandinaviske fjellkjede

  Den skandinaviske fjellkjede er fjellkjeden som går langs Den skandinaviske halvøy.

 • Liste over innsjøer i Skandinavia

  Liste over de største innsjøene i Skandinavia (Danmark, Sverige og Norge og finsk Lappland).

 • Skandinavia

  Skandinavia er en geografisk, historisk, kulturell og språklig region som består av Norge, Danmark og Sverige.

Mer om Skandinavia fra Vox Publicas arkiv