Spillreklame

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • avhengighet

    Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert, klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10.I WHOs kriterier er det snakk om avhengighet som skyldes bruk av rusmidler.

Mer om Spillreklame fra Vox Publicas arkiv