Statsborgerskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsborgerskap

  Fra SNL

 • statsborgerskap

  Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen i det enkelte land. Reglene om statsborgerskap i Norge følger av statsborgerloven. Barn som har norsk mor eller far når de blir født blir automatisk norske statsborgere. Det samme gjelder for barn som blir adoptert. Den som har oppholdt seg til sammen syv år i riket de siste ti årene, har fylt tolv år, og som fyller vilkår om oppholdstillatelse og krav til norskopplæring og som er bosatt i riket har rett på statsborgerskap etter søknad.

 • statsborgerskapsløsning

  Statsborgerskapsløsning er å gi fra seg tidligere statsborgerskap. Etter de någjeldende reglene kan man ikke beholde det tidligere statsborgerskapet sitt hvis man ønsker å bli norsk. Som hovedregel må man derfor løse seg fra (gi fra seg) det tidligere statsborgerskapet sitt før man kan få det norske. Statsborgerloven § 10 har regler om dette. Etter en lovendring av 6.

  Fra wikipedia

 • Joan Fontaine

  Joan de Beauvoir de Havilland (født 22.

 • Spansk statsborgerskap

  Spansk statsborgerskap gis hovedsakelig til den som har en spansk forelder, er gift med en spansk statsborger eller som er bosatt permanent i Spania (se naturalisering).

 • Statsborgerskap

  Statsborgerskap kan – som i Europarådkonvensjonen av 1997 – defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat og består av både plikter og rettigheter.