Statsborgerskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsborgerskap

  Fra SNL

 • statsborgar

  Ein statsborgar er ein person som høyrer heime i ein stat. Ein stat er det som ofte blir kalla eit land.Det å vere statsborgar, kallast å ha statsborgarskap..

 • statsborgerskap

  Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen i det enkelte land. For eksempel kan man som statsborger i Norge stemme ved stortingsvalg, og man kan ikke bli utvist fra Norge. Hvert land har egne regler for hvem som kan bli statsborger. I Norge blir alle barn som som har en norsk forelder når de blir født, automatisk norsk statsborger.

  Fra wikipedia

 • Keanu Reeves

  Keanu Charles Reeves (født 1964) er en canadisk skuespiller.

 • Spansk statsborgerskap

  Spansk statsborgerskap gis hovedsakelig til den som har en spansk forelder, er gift med en spansk statsborger eller som er bosatt permanent i Spania (se naturalisering).

 • Statsborgerskap

  Statsborgerskap kan – som i Europarådkonvensjonen av 1997 – defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat og består av både plikter og rettigheter.