Statsborgerskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Statsborgerskap

  Fra SNL

 • statsborgerskap

  Å være statsborger i et land innebærer at man har visse rettigheter og plikter som følger av lovgivningen i det enkelte land. For eksempel kan man som statsborger i Norge stemme ved stortingsvalg, og man kan ikke bli utvist fra Norge. Hvert land har egne regler for hvem som kan bli statsborger. I Norge blir alle barn som som har en norsk forelder når de blir født, automatisk norsk statsborger.

 • statsborgerrett

  Statsborgerrett er de rettighetene man har som statsborger i Norge. Statsborgerskap reguleres i Norge av statsborgerloven. Det fullstendige navnet på loven er Lov 10. juni 2005 nr. 51 (statsborgerloven) og den trådte i kraft 1. september 2006. Den forrige loven het riksborgarrettsloven av 1950. En av endringene i loven av 2005 er at søkere som oppfyller lovens vilkår, har rett til norsk statsborgerskap.

  Fra wikipedia

 • Olympiske leker

  De olympiske leker (gammelgresk οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες: hoi olympiakoi agōnes) er en multisportkonkurranse som arrangeres hvert fjerde år.

 • Spansk statsborgerskap

  Spansk statsborgerskap gis hovedsakelig til den som har en spansk forelder, er gift med en spansk statsborger eller som er bosatt permanent i Spania (se naturalisering).

 • Statsborgerskap

  Statsborgerskap kan – som i Europarådkonvensjonen av 1997 – defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat og består av både plikter og rettigheter.