Stortingsvalget 2017

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Stortingsvalget 2017

    Fra SNL

  • Senterpartiet

    Senterpartiet er et norsk politisk parti, stiftet i 1920. Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har samarbeidet med partier både på høyre- og venstresiden.Senterpartiet har tradisjonelt vært knyttet til bondebevegelsen i Norge, og har hatt distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker. Partiet er motstander både av et norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.Senterpartiet satt i den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringensammen med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet fra 2005 til 2013. Tidligere har Senterpartiet deltatt i en rekke borgerlige koalisjonsregjeringer.

  • Alliansen

    Alliansen er et norsk politisk parti, stiftet i november 2016 og registrert i januar 2017. Partiet stilte liste i alle fylker ved stortingsvalget 2017 og fikk ca. 3 300 stemmer (0,1 prosent). Partiets hovedsaker er å arbeide for å melde Norge ut av EØS og Schengen-samarbeidet. I alle andre saker er partiets kandidater fristilt.Hans Jørgen Lysglimt Johansen er partiets leder..