Edle deler og norske verdier

På Trollpikken oppfordrer Hadia Tajik oss til å stå opp for den norske modellen.
Hadia Tajik på Trollpikken. Foto: Harald Henden/VG.

Smilende og med vind i håret, poser­er Hadia Tajik (Ap) foran ste­in­for­masjo­nen som så passende har fått navnet Trollpikken. Hun har dratt med seg VG til fjells for å svare Lin­da Hof­s­tad Hel­le­land (H) og Ola Borten Moe (Sp), som — med munnen full av vafler og brunost — advarte mot at norske verdier er truet.

Med den potente ste­in­for­masjo­nen som bak­grunns­mo­tiv, kom Tajik med sin egen defin­isjon av norske verdier, i form av en liste over tradis­jonelle sosialdemokratiske verdier. Hun benyt­tet også muligheten til å komme med vit­tige stikk mot «stør­relsen» på Hel­le­land og Moes advarsler, kri­tis­ere reg­jerin­gens val­gkamp for å «man­gle sprut» og til å minne om hvor vik­tig det var å «stå oppreist» for de norske verdiene.

VG-desken fry­det seg nok over både foto og ord­spill. Bilde­bruken tjente også andre funksjon­er. Til tross for at Tajik ikke går med på at debat­ten om norske verdier skal han­dle om vafler og brunost — trolig heller ikke om fjell — tyr også hun til «typisk norske» sym­bol­er for å fremme bud­skapet. Dette kan tolkes som en lat­terlig­gjøring av andre poli­tik­eres uorig­i­nale bruk av slike sym­bol­er. Satt opp mot Hel­le­land og Moes bruk av tradis­jonell norsk kaf­fe­mat som rekvisit­ter, frem­står Tajik med sitt valg av bak­grunns­mo­tiv og under­buk­se­hu­mor som frisin­net og moderne.

Kledd i turtøy og omgitt av norsk natur sig­nalis­er­er hun sam­tidig at også hun set­ter pris på — og vil verne om — tradis­jon­er mange reg­n­er som norske.

Smilende og med vind i håret, poser­er Hadia Tajik (Ap) foran ste­in­for­masjo­nen som så passende har fått navnet Trollpikken. Hun har dratt med seg VG til fjells for å svare Lin­da Hof­s­tad Hel­le­land (H) og Ola Borten Moe (Sp), som — med munnen full av vafler og brunost — advarte mot at norske verdier er truet.

Med den potente ste­in­for­masjo­nen som bak­grunns­mo­tiv, kom Tajik med sin egen defin­isjon av norske verdier, i form av en liste over tradis­jonelle sosialdemokratiske verdier. Hun benyt­tet også muligheten til å komme med vit­tige stikk mot «stør­relsen» på Hel­le­land og Moes advarsler, kri­tis­ere reg­jerin­gens val­gkamp for å «man­gle sprut» og til å minne om hvor vik­tig det var å «stå oppreist» for de norske verdiene.

VG-desken fry­det seg nok over både foto og ord­spill. Bilde­bruken tjente også andre funksjon­er. Til tross for at Tajik ikke går med på at debat­ten om norske verdier skal han­dle om vafler og brunost — trolig heller ikke om fjell — tyr også hun til «typisk norske» sym­bol­er for å fremme bud­skapet. Dette kan tolkes som en lat­terlig­gjøring av andre poli­tik­eres uorig­i­nale bruk av slike sym­bol­er. Satt opp mot Hel­le­land og Moes bruk av tradis­jonell norsk kaf­fe­mat som rekvisit­ter, frem­står Tajik med sitt valg av bak­grunns­mo­tiv og under­buk­se­hu­mor som frisin­net og moderne.

Kledd i turtøy og omgitt av norsk natur sig­nalis­er­er hun sam­tidig at også hun set­ter pris på — og vil verne om — tradis­jon­er mange reg­n­er som norske.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen