streik

For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik (film) For den norske filmen fra 1975, se Streik! wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • streik

  Streik er hel eller delvis stans i arbeidet som arbeidstakere iverksetter i fellesskap eller i forståelse med hverandre, for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den andre siden. Streik er definert i arbeidstvistloven § 1.

 • fyrstikkarbeiderstreiken

  Fyrstikkarbeiderstreiken i 1889 var en streik av nærmere 370 kvinnelige arbeidere ved to fyrstikkfabrikker like utenfor Kristiania i oktober–desember 1889. Streiken ble utløst av at fabrikkeierne reduserte den allerede svært lave lønna til fyrstikkarbeiderne, som arbeidet lange dager under helsefarlige forhold. Streiken ble avsluttet uten nevneverdige resultater, men allerede fra nyttår 1890 ble det innført høyere lønn for de ansatte.Streiken fikk betydning både fordi den viste verdien av fagorganisering, og fordi nedverdigende og helsefarlige arbeidsforhold i deler av norsk industri for første gang ble kjent for en større offentlighet..

  Fra wikipedia

 • Sauda! Streik!

  Sauda!

 • Streik

  For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik (film) For den norske filmen fra 1975, se Streik!

 • Streik!

  Streik!