streik

For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik (film) For den norske filmen fra 1975, se Streik! wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  Streik

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Tynsetlærere i streik

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Tegning av Theodor Kittelsen: "En streik"

 • Bilde: Justismuseet

  Streik - Etnadalen

  Fra wikipedia

 • Streik

  For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik (film) For den norske filmen fra 1975, se Streik!

 • Streik!

  Streik!

 • Streikebryteri

  Streikebryteri er en ikkejuridisk betegnelse på at ikkestreikende utfører arbeidsoppgaver som er streikerammet.