Student

En student (maskulin og kjønnsnøytral form; studine som lite brukt femininum) er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Student

  Fra SNL

 • student

  En student er en person som lærer eller som tilegner seg kunnskap (studerer) ved en utdanningsinstitusjon, for eksempel et universitet eller en høyskole..

 • bachelier

  Bachelier er en tittel for den som har avlagt den franske studenteksamenen (baccalauréat).

  Fra wikipedia

 • John Ertzgaard

  John Ertzgaard (født 1977) er en norsk tidligere friidrettsutøver.

 • Student

  En student (maskulin og kjønnsnøytral form; studine som lite brukt femininum) er en person som studerer, det vil si får undervisning og tar utdanning, særlig ved en høyere læreanstalt.

 • Student-TV

  Student-TV brukes som en samlebetegnelse på studentorganisasjoner som produserer TV, som lokal benevnelse på den enkelte organisasjon, eller som navn på det programmet denne organisasjonen produserer.