Syria

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Damaskus

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Pastor R. Gjessing - Palestina

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Stoff-fragment

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Festning i Syrien paa Korstogenes tid (straks østenfor det døde hav)

  Fra Virksomme Ord

 • Vi skal ikke være tause vitner til denne uretten

  Kjære alle sammen. Takk for at dere er her.

 • Vi fordømmer voldsforherligelse

  Hva er det som kjennetegner en ekstremist? Jo, de har den eneste rette definisjonen på alt! De har viljen til å bruke vold til å oppnå sine mål. Devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte grupper.

 • «Djevelens Ummah»

  Først og fremst vil jeg starte med å si tusen takk til alle som møtte opp i dag. Det har alltid vært en drøm for meg å få muligheten til å stå her og se det vakre synet av så mange mennesker som står sammen -- uavhengig av tro, religion, bakgrunn og nasjonalitet -- mot ISIS, gruppen profetens Ummah og mennesker med samme, kvalme ideologi.

  Fra SNL

 • Syria

  Syria er en republikk i Midtøsten (Sørvest-Asia). Landet grenser til Tyrkia i nord, Irak i øst, Jordan og Israel i sør og Libanon i sørvest, og har en kyststripe mot Middelhavet i vest. Golanhøydene i sør er annektert av Israel. Befolkningen på rundt 20 millioner er kulturelt sammensatt: overveiende arabisk og muslimsk, men med flere minoriteter.

 • Syrias utenrikspolitikk

  Syrisk politikk har i større utstrekning enn for de fleste land vært dominert av utenrikspolitiske – og særlig regionale – spørsmål. To hovedlinjer, som dels har vært sammenfallende, dels motstridende, har ligget til grunn for utenrikspolitikken: panarabisme og nasjonalisme. Samtidig har særlig forholdet til to av nabolandene dominert utenrikspolitikken:Forholdet til Israel var først knyttet til panarabisme og motstand mot den sionistiske statsdannelsen koblet med støtte til palestinernes kamp mot Israel og for en egen stat; deretter til kravet om at Israel måtte oppgi de syriske Golanhøydene som ble okkupert under Seksdagerskrigen i 1967, og deretter annektert.Forholdet til Libanon henger sammen med en syrisk nasjonalisme som samtidig har en panarabisk overtone: Libanon er i syriske øyne en historisk del av Syria som burde inngå i én nasjon og én stat, og har vært en viktig del av Syrias moderne interessesfære.

  Fra wikipedia

 • Borgerkrigen i Syria

  Borgerkrigen i Syria, tidligere omtalt som opprøret i Syria, er en pågående borgerkrig i Syria som startet med demonstrasjoner mot Baath-regimet til Bashar al-Assad i mars 2011.

 • Libanon

  Republikken Libanon er et land i Midtøsten med kystlinje i vest mot Middelhavet.

 • Syria

  Syria, eller Den arabiske republikk Syria, er en arabisk stat i Midtøsten.