Syria

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Syria

  Syria er en republikk i Midtøsten (Sørvest-Asia). Landet grenser til Tyrkia i nord, Irak i øst, Jordan og Israel i sør og Libanon i sørvest, og har en kyststripe mot Middelhavet i vest. Golanhøydene i sør er annektert av Israel. Befolkningen på rundt 20 millioner er kulturelt sammensatt: overveiende arabisk og muslimsk, men med flere minoriteter. Offisielt språk er arabisk.

 • Syrias utenrikspolitikk

  Syrisk politikk har i større utstrekning enn for de fleste land vært dominert av utenrikspolitiske spørsmål. To hovedlinjer – dels sammenfallende, dels motstridende – har ligget til grunn for utenrikspolitikken: panarabisme og nasjonalisme. Samtidig har forholdet til to naboland dominert utenrikspolitikken: Forholdet til Israel var først knyttet til panarabisme og motstand mot statsdannelsen, og støtte til palestinernes kamp mot Israel og for en egen stat.

  Fra wikipedia

 • Borgerkrigen i Syria

  Borgerkrigen i Syria, tidligere omtalt som opprøret i Syria, er en pågående borgerkrig i Syria som startet med demonstrasjoner mot Baath-regimet til Bashar al-Assad i mars 2011.

 • Jordskjelvet i Tyrkia og Syria 2023

  Jordskjelvet i Tyrkia og Syria 2023 var et kraftig jordskjelv som rammet Tyrkia og Syria den 6.

 • Syria

  Syria, offisielt Den arabiske republikk Syria, er en stat i Midtøsten.