Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler.Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • Vitenskap og forskning i Norge

  Fra wikipedia

 • Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

  Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten er et norsk statlig rådgivende råd som har til formål å bidra til mer helhetlig prioritering i helse- og omsorgssektoren.

 • Statlig høgskole

  Statlig høgskole eller statlig høyskole er en betegnelse på en type institusjoner innen høyere utdannelse i Norge og Sverige.

 • Universitets- og høgskolerådet

  Universitets- og høgskolerådet, (UHR), er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge.