Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler. Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et direktorat som har ansvaret for digital infrastruktur, publiseringstjenester og en rekke andre IKT- tjenester i høyere utdanning og forskning. Direktoratet skal utvikle og implementere vedtatte digitaliseringsstrategier, utvikle, anskaffe og forvalte systemer for informasjonssikkerhet og administrasjon og publisering i universitets- og høyskolesektoren.

  Fra wikipedia

 • Forsker

  En forsker er generelt en person som arbeider med forskning, og brukes ofte som en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger og aktiviteter.

 • NSD - Norsk senter for forskningsdata

  NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonalt arkiv i Norge for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag.

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.