Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler. Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et direktorat som har ansvaret for digital infrastruktur, publiseringstjenester og en rekke andre IKT- tjenester i høyere utdanning og forskning. Direktoratet skal utvikle og implementere vedtatte digitaliseringsstrategier, utvikle, anskaffe og forvalte systemer for informasjonssikkerhet og administrasjon og publisering i universitets- og høyskolesektoren.

  Fra wikipedia

 • Høgskolen i Telemark

  Høgskolen i Telemark (HiT) var en høgskole i Telemark fylke med om lag 7000 studenter og 600 ansatte.

 • Statlig høgskole

  Statlig høgskole eller statlig høyskole er en betegnelse på en type institusjoner innen høyere utdannelse i Norge og Sverige.

 • Universitets- og høgskolerådet

  Universitets- og høgskolerådet, (UHR), er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge.