Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • høyskole

    Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler.Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

  • Vitenskap og forskning i Norge