Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler.Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et direktorat som har ansvaret for digital infrastruktur, publiseringstjenester og en rekke andre IKT- tjenester i høyere utdanning og forskning. Direktoratet skal utvikle og implementere vedtatte digitaliseringsstrategier, håndtere og utvkle systemer for informasjonssikkerhet og administrasjon og publisering i universitets- og høyskolesektoren.

  Fra wikipedia

 • BIBSYS

  BIBSYS er en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og en sentral leverandør av produkter og bibliotektjenester primært til institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt institusjoner i andre sektorer.

 • Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

  Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten er et norsk statlig rådgivende råd som har til formål å bidra til mer helhetlig prioritering i helse- og omsorgssektoren.

 • Universitets- og høgskolerådet

  Universitets- og høgskolerådet, (UHR), er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge.