Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Universitet- og høyskolesektoren

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler.Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • Vitenskap og forskning i Norge

  Fra wikipedia

 • Høgskolen i Telemark

  Høgskolen i Telemark (HiT) var en høgskole i Telemark fylke med om lag 7000 studenter og 600 ansatte.

 • NTNUs historie

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets (NTNU) historie startet 1.

 • Universitets- og høgskolerådet

  Universitets- og høgskolerådet, (UHR), er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge.