Universitet- og høyskolesektoren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • høyskole

  Høyskole, skole som gir høyere utdanning, mer konkret yrkes- og fagutdanning innen bestemte fagområder. De offentlige høyskolene i Norge omfatter vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler, og statlige høyskoler. I tillegg finnes det private høyskoler. Høyskoleutdanning bygger normalt på bestått treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

 • UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

  UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er et direktorat som har ansvaret for digital infrastruktur, publiseringstjenester og en rekke andre IKT- tjenester i høyere utdanning og forskning. Direktoratet skal utvikle og implementere vedtatte digitaliseringsstrategier, utvikle, anskaffe og forvalte systemer for informasjonssikkerhet og administrasjon og publisering i universitets- og høyskolesektoren.

  Fra wikipedia

 • Høgskolen i Telemark

  Høgskolen i Telemark (HiT) var en høgskole i Telemark fylke med om lag 7000 studenter og 600 ansatte.

 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

  Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er en norsk komité som skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, og høyskoler og forskningsinstitutter.Komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

 • Universitets- og høgskolerådet

  Universitets- og høgskolerådet, (UHR), er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge.