Valgresultat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Parlamentsvalg i Storbritannia

  Oversikt over mandatfordeling i Underhuset ved parlamentsvalg i Storbritannia. Merk at på grunn av suppleringsvalg vil det være en del endringer i valgperiodene. Forkortelser i tabellen: C = Conservatives L = Labour LP/LD = Liberty Party / Liberal Democrats6 Irske union.= Irske unionister SF/Irske nasj. = Sinn Féin/Irske nasjonalister Nasj.

 • valgresultater fylkesting 1975-2015

  Valgresultater fra fylkestingsvalg i Oppland fylke. Oppland er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Innlandet . Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Innlandet . .

  Fra wikipedia

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Valdres

  Se også Valdres (avis) Valdres er et dalføre som ligger i Innlandet fylke og omfatter størstedelen av nedbørsområdet for Begnavassdraget, nord for Sperillen i Ådal, og øvre del av Etnedal landskapsområde med omliggende fjellstrøk.

 • Østerdalen

  Østerdalen er et av de store dalførene på Østlandet, mellom Gudbrandsdalen i vest og riksgrensen mot Sverige i øst.

Mer om Valgresultat fra Vox Publicas arkiv