Danmark

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Danmark

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  M/F Danmark (b

 • Bilde: Buskerud fylkesfotoarkiv

  Ved lillebelt i Danmark

 • Bilde: Buskerud fylkesfotoarkiv

  Glostrup i Danmark

  Fra Virksomme Ord

 • Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser

  Deres Majestet, Deres Kongelige Høyheter, Kjære danske og norske venner, Det er en spesiell glede å være til stede her i dag. I år er det 100 år siden unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst, og det er ganske nøyaktig 100 år siden min farfar, prins Carl, min farmor, prinsesse Maud, og min far, Alexander, forlot Danmark for å bli det nye Norges nye kongefamilie.

 • Vort Broderfolks Forsvar

 • Den Priis, som fordres

  I gamle Dage var der en Konge i Rom, som hedte Tarqvinius Priscus. Til ham kom en Dag en gammel Kone, en Sibylle, og faldbød ham ni gamle Bøger.

  Fra SNL

 • Danmark

  Danmark, er et monarki i Norden og det sørligste av de nordiske landene. Danmark består av halvøya Jylland og en rekke øyer. Jylland grenser mot Tyskland i sør og strekker seg som en tunge mellom Nordsjøen og Østersjøen, delt på tvers av Limfjorden, og øygruppen østenfor.De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster. I alt består Danmark om lag 443 navngitte øyer, hvorav 79 er bebodde. Øyene utgjør om lag en tredjedel av landarealet. Nordsjøen avgrenser Danmark mot vest, Skagerrak mot nord, mens øyene skiller Østersjøen fra Kattegat. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia.

 • Danmark

  Det meste av Danmark består av unge avleiringer fra yngre del av kritt, tertiær og kvartær. Bare på Bornholm (som geologisk ligner mye på Skåne) finnes grunnfjellsbergarter og, i små innsunkne områder på sørvestkysten, også sedimenter fra kambrosilur og mesozoikum (jura og kritt). Bornholm er en del av Tornqvistsonen som danner sydvestgrensen for det baltiske grunnfjellsskjoldet.De fleste bergarter i Danmark er løse, og det setter sitt preg på det flate landskapet.

  Fra wikipedia

 • Danmark

  Danmark, offisielt Kongeriget Danmark, er et land i Nord-Europa.

 • Danmark-Norge

  Danmark-Norge brukes ofte for å referere til foreningstiden mellom kongerikene Danmark og Norge.

 • Danmark rundt

  Danmark rundt er et dansk sykkelritt, og er en del av UCI Europe Tour.