Jens Stoltenberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Nielsen

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Nielsen

 • Bilde: Museum Nord

  Narvik Teaterlag

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Bauta

  Fra Virksomme Ord

 • Et Norge med mer fellesskap og rettferdighet

  Ærede President. Etter stortingsvalget den 12.

 • Regjeringens tiltredelseserklæring

  President, Etter at Regjeringen Bondevik valgte å gå av har Arbeiderpartiet som den største gruppe i Stortinget påtatt seg regjeringsansvaret. Budsjettavtalen med sentrumspartiene gir et godt utgangspunkt for samarbeid om den økonomiske politikken og fordelingspolitikken.

 • Sluttstrek og startstrek

  Kjære alle sammen, Vi er samlet i dag for å markere avslutningen av en historisk prosess - oppgjøret etter de eiendeler som ble fraranet norske jøder under den annen verdenskrig. Vi setter et verdig punktum for et uverdig kapittel i norsk historie.

  Fra SNL

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet og generalsekretær i NATO. Han var statsminister fra 2000-2001 og fra 2005-2013 i den rødgrønne regjeringen, til sammen ni og et halvt år. Han var leder i Arbeiderpartiet 2002-14.Stoltenberg var delansvarlig for det største valgnederlaget for Arbeiderpartiet i nyere tid i 2001, men han fikk også mye av æren for at Arbeiderpartiet i 2005 og 2009 vant valgene etter å ha tatt den historiske avgjørelsen om å regjere sammen med andre partier; Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I 2013 tapte de tre regjeringspartiene valget, og Stoltenberg gikk tilbake til Stortinget.I desember 2013 ble han utnevnt til FNs spesialutsending for klima. I 2014 ble Jens Stoltenberg utnevnt til ny generalsekretær i NATO, og han trakk seg deretter som partileder.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter andre verdenskrig.

  Fra wikipedia

 • Emil Stoltenberg

  Theodor Emil Stoltenberg (født 1900, død 1998) var en norsk oberstløytnant, far til utenriksminister Thorvald Stoltenberg og bestefar til statsminister Jens Stoltenberg.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 16.

 • Thorvald Stoltenberg

  Thorvald Stoltenberg (født 8.