Sjefen i kantina

Arbeiderpartilederen besøker arbeiderkulturen
Jonas Gahr Støre i kantina på Mantena AS Grorud (Foto: JØRGEN BRAASTAD for VG Helg).

Helt siden han ble nevnt som mulig led­er for Arbei­der­par­ti­et har speku­lasjonene haglet om hvorvidt Jonas Gahr Støre egentlig er i kon­takt med beveg­elsen han skal lede. “Han er god for over 40 mil­lion­er og venn med de kon­gelige. Men Jonas Gahr Støre (53) men­er han er som deg og meg”.

Slik lyder ingressen på VG Helg-portret­tet “Folkets mann”, som dette bildet er hen­tet fra.

Sce­nen i bildet er full av arbei­derkul­tur. Jern­ban­ev­er­kets fane, pokaler og vim­pler fra bedrift­sidrettsturner­inger, kraftige kar­er i arbei­der­støy, lun­sjprat og hygge. Og uten­for hele set­tin­gen sit­ter Støre, led­eren i Arbeiderpartiet.

Alene, i dress, med et “reservert”-skilt på bordet.

VG Hel­gs artikkel: Folkets mann.

Helt siden han ble nevnt som mulig led­er for Arbei­der­par­ti­et har speku­lasjonene haglet om hvorvidt Jonas Gahr Støre egentlig er i kon­takt med beveg­elsen han skal lede. “Han er god for over 40 mil­lion­er og venn med de kon­gelige. Men Jonas Gahr Støre (53) men­er han er som deg og meg”.

Slik lyder ingressen på VG Helg-portret­tet “Folkets mann”, som dette bildet er hen­tet fra.

Sce­nen i bildet er full av arbei­derkul­tur. Jern­ban­ev­er­kets fane, pokaler og vim­pler fra bedrift­sidrettsturner­inger, kraftige kar­er i arbei­der­støy, lun­sjprat og hygge. Og uten­for hele set­tin­gen sit­ter Støre, led­eren i Arbeiderpartiet.

Alene, i dress, med et “reservert”-skilt på bordet.

VG Hel­gs artikkel: Folkets mann.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen