Sjefen i kantina

Arbeiderpartilederen besøker arbeiderkulturen
Jonas Gahr Støre i kantina på Mantena AS Grorud (Foto: JØRGEN BRAASTAD for VG Helg).

Helt siden han ble nevnt som mulig leder for Arbei­der­par­ti­et har spe­ku­la­sjo­ne­ne hag­let om hvor­vidt Jonas Gahr Stø­re egent­lig er i kon­takt med beve­gel­sen han skal lede. «Han er god for over 40 mil­lio­ner og venn med de kon­ge­li­ge. Men Jonas Gahr Stø­re (53) mener han er som deg og meg».

Slik lyder ingres­sen på VG Helg-por­tret­tet «Fol­kets mann», som det­te bil­det er hen­tet fra.

Sce­nen i bil­det er full av arbei­der­kul­tur. Jern­bane­ver­kets fane, poka­ler og vim­pler fra bedrifts­idretts­tur­ne­rin­ger, kraf­ti­ge karer i arbei­der­støy, lunsj­prat og hyg­ge. Og uten­for hele set­tin­gen sit­ter Stø­re, lede­ren i Arbei­der­par­ti­et.

Ale­ne, i dress, med et «reservert»-skilt på bor­det.

VG Helgs artik­kel: Fol­kets mann.

Helt siden han ble nevnt som mulig leder for Arbei­der­par­ti­et har spe­ku­la­sjo­ne­ne hag­let om hvor­vidt Jonas Gahr Stø­re egent­lig er i kon­takt med beve­gel­sen han skal lede. «Han er god for over 40 mil­lio­ner og venn med de kon­ge­li­ge. Men Jonas Gahr Stø­re (53) mener han er som deg og meg».

Slik lyder ingres­sen på VG Helg-por­tret­tet «Fol­kets mann», som det­te bil­det er hen­tet fra.

Sce­nen i bil­det er full av arbei­der­kul­tur. Jern­bane­ver­kets fane, poka­ler og vim­pler fra bedrifts­idretts­tur­ne­rin­ger, kraf­ti­ge karer i arbei­der­støy, lunsj­prat og hyg­ge. Og uten­for hele set­tin­gen sit­ter Stø­re, lede­ren i Arbei­der­par­ti­et.

Ale­ne, i dress, med et «reservert»-skilt på bor­det.

VG Helgs artik­kel: Fol­kets mann.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen