Retorikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Larvik Museum

  Bok

 • Bilde: Akershusbasen

  Välläsningens konst. Av Hilma Henningsson. Albert Bonniers Förlag.

 • Bilde: Akershusbasen

  Rhetorik. Av Ewald Heissler. Verlag von B.H. Leubner in Leipzig und Berlin

 • Bilde: Akershusbasen

  Det offentliga talandets konst, I-II. Av Odal Ottelin. Albert Bonniers Förlag, Stockholm

  Fra SNL

 • retorikk

  Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten.I bredere forstand brukes ordet retorikk omKunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftligePraktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunstenTeorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører.

 • epideiktisk retorikk

  Epideiktisk retorikk er en av de tre retoriske talesjangere. Sjanger betegner i denne sammenhengen både formen på og det konvensjonelle innholdet i det språklige uttrykket. Man kan kjenne igjen tekster som for eksempel «søknad» og «folkeeventyr» både ut fra hva de handler om og måten de er skrevet på.For retorikken er det avgjørende at innhold og form delvis bestemmes av sosiale formål og sosiale konvensjoner.

  Fra wikipedia

 • Apori

  Apori (gresk ἀπορία: dilemma; mangel på ressurser; villrede) betegner innenfor filosofien en filosofisk gåte eller en tilstand av villrede, og innenfor retorikken en retorisk uttrykkelse av tvil.

 • Prosopopeia

  Denne artikkelen handler om det retoriske begrepet prosopopeia, se Prosopopeia (tidsskrift) for det litterære tidsskriftet med samme navn Prosopopeia (av gresk prosopon, «ansikt» og poein, «lage, skape») betegner i retorikken en figur som tillegger begreper, ting, fenomener og fiktive mennesker personifiserte egenskaper.

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).