Arbeiderpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Arbeiderpartiet

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Tr.heim forenede Arbeiderparti fotogr. avisutklipp

  Fra SNL

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på 6 representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter annen verdenskrig.

 • Arbeiderpartiets kvinnebevegelse

  Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909). Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, og har siden vært det største partiet innenfor arbeiderbevegelsen. Partiets kvinneorganisasjon har også utgjort hovedtyngden av den norske arbeiderkvinnebevegelsen.

  Fra wikipedia

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap eller A), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti stiftet i Arendal i 1887.

 • Oslo Arbeiderparti

  Oslo Arbeiderparti er et fylkesparti i Arbeiderpartiet.

 • Splittelsene i Arbeiderpartiet 1918–1923

  Splittelsene i Arbeiderpartiet 1918–1923 henviser til den interne maktkampen i Det norske Arbeiderparti på 1910-tallet og 1920-tallet om partiets ideologiske retning.