Arbeiderpartiet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Arbeiderpartiet

    Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter andre verdenskrig.

  • Labour Party

    Labour Party, arbeiderpartiet, er et britisk sosialdemokratisk parti. Partiet har sammen med Conservative Party vært det dominerende partiet i britisk politikk i tiden etter andre verdenskrig. Labours gjennombrudd kom med valgseieren 1945, da Clement Richard Attlee dannet regjering og det ble gjennomført et omfattende reformprogram som gjorde Storbritannia til en velferdsstat.