Fotografi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fotografi

  Fotografi er en metode for å lage et bilde av et motiv ved hjelp av lys eller beslektet stråling på et lysfølsomt materiale. Ordet fotografi er avledet fra de greske ordene phos (lys) og graphê (å tegne) og ble først brukt på 1830-tallet av Louis Daguerre. Fotografi er et middel for visuell kommunikasjon som kan uttrykke autentisitet og estetikk, overbringe et budskap og utvide den menneskelige kjennskap, kunnskap og forståelse.

 • fotokunst

  Fotokunst er bruk av fotografi og fotografiske virkemidler som kunstnerisk uttrykk. Til forskjell fra annen billedkunst utføres fotografi tradisjonelt med et mekanisk, optisk apparat (kamera) og ikke for hånd. Fotografisk kunst har i større grad enn mange andre kunstformer vært tett knyttet til den teknologiske utviklingen. I nyere samtidskunst er fotokunst en bred betegnelse som kan omfatte digital teknologi, romlige installasjoner, kryptokunst og andre kunstneriske prosjekter på internett.

  Fra wikipedia

 • Bunad

  Bunad er en fest- og høytidsdrakt som har bakgrunn i en folkedrakt (også kalt nasjonaldrakt).

 • Digital fotografi

  I digital fotografi, i motsetning til i tradisjonell fotografi med fotografisk film, bruker en elektronisk bildebrikke til å lagre bilder som binærdata i kameraet eller på et annet elektronisk lagringsmedium.

 • Fotografi

  Fotografi er en permanent gjengivelse av et bilde ved hjelp av lys, optikk og lysfølsomme materiale som kan lagre bildeinformasjonen.

Mer om Fotografi fra Vox Publicas arkiv