Stortingsvalget 2017

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Stortingsvalget 2017

    Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting.Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter. Høyre og Fremskrittspartiet trenger i perioden 2017-2021 støtte fra både KrFs og Venstres representanter for å sikre flertall i en avstemning i Stortinget.

  • Senterpartiet

    Senterpartiet er et norsk politisk parti, stiftet i 1920. Senterpartiet definerer seg selv som et sentrumsparti i norsk politikk, og har samarbeidet med partier både på høyre- og venstresiden.Senterpartiet har tradisjonelt vært knyttet til bondebevegelsen i Norge, og har hatt distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker. Partiet er motstander både av et norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen.Senterpartiet satt i den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringensammen med Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet fra 2005 til 2013. Tidligere har Senterpartiet deltatt i en rekke borgerlige koalisjonsregjeringer.