Stortingsvalget 2017

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting.Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter.

 • Stortingsrepresentantene 2017–2021

  Ved stortingsvalget i 2017 ble det valgt 169 stortingsrepresentanter for perioden 2017–2021. 150 representanter ble valgt som direktemandater fra hvert av fylkene, mens 19 representanter var utjevningsmandater, ett fra hvert fylke. De representerte til sammen ni forskjellige politiske partier. Les mer om stortingsvalget 2017, valgordningen i Norge og Norges politiske system.

  Fra wikipedia

 • Stortingsvalg 1945–

  Stortingsvalg 1945– er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig.

 • Stortingsvalget 2017

  Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11.

 • Stortingsvalget 2021

  Stortingsvalget 2021 var et parlamentsvalg i Norge som ble gjennomført 13.