Erna Solberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Høyre

    Høyre er et norsk konservativt politisk parti stiftet i 1884, og er dermed Norges nest eldste parti. Erna Solberg er leder av Høyre siden 2004. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963, Kåre Willoch i 1983–1986, Jan P.

  • Erna Solberg

    Erna Solberg er en norsk politiker for Høyre som var Norges statsminister fra 2013 til 2021, og som er partileder i Høyre siden 2004. Solberg har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Etter stortingsvalget 2021 mistet regjeringen Solberg sin støtte i flertallet, og overlot makten til regjeringen Støre. Solberg er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi.