Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Daniel Heradstveit

    Daniel Heradstveit var en norsk samfunnsforsker, dr.philos. Heradstveit var forskningssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1975 til 1985 og direktør fra 1979 til 1981. Han var forsker fra 1985. I perioden 1985 til 1996 var Heradstveit professor II i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Fra 1995 til 1999 var han politisk rådgiver i Statoil (nå Equinor).

  • populisme

    Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier samt sentrums- og bondepartier. Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene.