Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Daniel Heradstveit

  Daniel Heradstveit var ein professor og forskar i internasjonal politikk, med Midtausten som spesialfelt. Heradstveit tok examen artium i Bergen i 1960, magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1967 og doktorgraden same staden i 1979. Han spissa denne utdanninga med studium av språk, kommunikasjon og politisk psykologi. Magistergradsavhandlinga er ein analyse av stortingsdebatten om EEC, og i doktoravhandlinga skriv han om psykologiske hindringar for fred i den israelsk-arabiske konflikten.

 • populisme

  Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier samt sentrums- og bondepartier. Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene.

  Fra wikipedia

 • Eli Skogerbø

  Eli Skogerbø (født 1962) er en norsk medieviter.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.

 • Tarjei Skirbekk

  Tarjei Skirbekk (født 12.