Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Daniel Heradstveit

  Daniel Heradstveit var ein professor og forskar i internasjonal politikk, med Midtausten som spesialfelt. Heradstveit tok examen artium i Bergen i 1960, magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1967 og doktorgraden same staden i 1979. Han spissa denne utdanninga med studium av språk, kommunikasjon og politisk psykologi. Magistergradsavhandlinga er ein analyse av stortingsdebatten om EEC, og i doktoravhandlinga skriv han om psykologiske hindringar for fred i den israelsk-arabiske konflikten.

 • populisme

  Populisme er betegnelsen på en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». Populisme er blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier samt sentrums- og bondepartier.Populisme som politisk fenomen har lange røtter, men populistiske partier har vokst i styrke i Europa de siste tiårene.

  Fra wikipedia

 • Tarjei Skirbekk

  Tarjei Skirbekk (født 1971 i Bergen) er en norsk idehistoriker som siden 2015 arbeider i Statoil/Equinor hvor han har vært rådgiver for konsernsjefen.

 • Tore Bjørgo

  Tore Bjørgo (født 25.

 • Woke

  Woke (engelsk for «våken, oppvåknet») er et uttrykk fra afroamerikansk slang som betyr å være våken og oppmerksom på sosial forskjellsbehandling.