Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Daniel Heradstveit

  Daniel Heradstveit var ein professor og forskar i internasjonal politikk, med Midtausten som spesialfelt. Heradstveit tok examen artium i Bergen i 1960, magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1967 og doktorgraden same staden i 1979. Han spissa denne utdanninga med studium av språk, kommunikasjon og politisk psykologi. Magistergradsavhandlinga er ein analyse av stortingsdebatten om EEC, og i doktoravhandlinga skriv han om psykologiske hindringar for fred i den israelsk-arabiske konflikten.

 • strategisk kommunikasjon

  Strategisk kommunikasjon er virksomheters målrettede bruk av kommunikasjon for å oppfylle oppdraget sitt. I dagligtale brukes strategisk kommunikasjon gjerne synonymt med PR (public relations). I faglitteraturen og undervisningen på universiteter og høgskoler pleier en imidlertid å skille begrepene. Strategisk kommunikasjon regnes da som et paraplybegrep som tar opp i seg flere teoretiske tilnærminger: ledelse markedsføring PR organisasjonskommunikasjon teknisk kommunikasjon politisk kommunikasjon kampanjeforskning.

  Fra wikipedia

 • Eli Skogerbø

  Eli Skogerbø (født 1962) er en norsk medieviter.

 • Tarjei Skirbekk

  Tarjei Skirbekk (født 1971 i Bergen) er en norsk idehistoriker som siden 2015 arbeider i Statoil/Equinor hvor han har vært rådgiver for konsernsjefen.

 • Tore Bjørgo

  Tore Bjørgo (født 25.