Politisk kommunikasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Daniel Heradstveit

  Daniel Heradstveit var ein professor og forskar i internasjonal politikk, med Midtausten som spesialfelt. Heradstveit tok examen artium i Bergen i 1960, magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo i 1967 og doktorgraden same staden i 1979. Han spissa denne utdanninga med studium av språk, kommunikasjon og politisk psykologi. Magistergradsavhandlinga er ein analyse av stortingsdebatten om EEC, og i doktoravhandlinga skriv han om psykologiske hindringar for fred i den israelsk-arabiske konflikten.

 • Ottar Brox

  Ottar Brox var ein norsk sosiolog, sivilagronom og tidlegare politikar. Han var stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti frå Troms i perioden 1973–1977, og har elles arbeidd som samfunnsforskar. Ottar Brox har gitt ut ei lang rekkje sakprosautgivingar og er spesielt kjent for Hva skjer i Nord-Norge? frå 1966. Brox var ein allsidig samfunnsforskar.

  Fra wikipedia

 • Eli Skogerbø

  Eli Skogerbø (født 1962) er en norsk medieviter.

 • First House

  First House er et norsk kommunikasjons- og rådgivningsselskap som startet sin virksomhet mandag 4.

 • Spinn (kommunikasjon)

  Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener.