Offentlig­hetens historie

En blogg om forsknings- og bokprosjektet Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Boken er redigert av Jostein Gripsrud og ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2017.

26 innlegg

Teatersjefens makt og ære

Da urpre­mie­ren på Nor­dahl Griegs Vår ære og vår makt skul­le gå av sta­be­len på Den Natio­na­le Sce­ne vår­en 1935, for­søk­te teat­rets sty­re å for­hind­re opp­fø­rel­se. Årsa­ken synes å være styk­kets poli­tis­ke inn­hold. Men pole­mik­ken som fulg­te, drei­de seg vel så mye om sty­rets rett til å gri­pe inn på tea­ter­sje­fens dome­ne.

 
Side 1 av 3123
 
til toppen