Peiling

En blogg om kritikk, kultur og offentlighet.

28 innlegg

Gratisapper er ikke gratis

Da det ble avs­lørt at Face­book hadde gitt Cam­bridge Ana­lyt­i­ca til­gang til pri­vat infor­masjon om 50 mil­lion­er av sine brukere, val­gte mange å slette pro­fi­lene sine. Men hva med alle de andre appene som har til­gang til dataene våre? 

 

Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­mentaren Best of Ene­mies forteller his­to­rien om forhold­et mel­lom de inn­fly­telses­rike skriben­tene William F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tivrik, akku­rat som hovedpersonene. 

 
 
til toppen